Algemene Leden Vergadering (ALV)
(12-10-2022)
 
Algemene ledenvergadering op 24-11-2022

Op donderdag 24 november 2022 wordt u uitgenodigd op de “Algemene Ledenvergadering”
die gehouden zal worden in hotel Marktstad te Schagen. Inloop 19.15, aanvang vergadering 19.30 uur.
Indien u agendapunten wilt opvoeren gaarne voor 17 november 2022 uw punt(en) mailen
naar de secretaris van de SZVV.

De agendapunten zijn

01 Opening door de voorzitter,

02 Vaststellen van de agenda,

03 Mededelingen / ingekomen stukken,

04 Vaststellen van de notulen van 17 maart 2022,

05 Financieel verslag 2021 – 2022,

06 Begroting 2022 – 2023,

07 Competitiezaken,

08 Secretariaat / Ledenadministratie,

09 Jeugdwintercompetitie,

10 Scheidsrechterszaken,

11 Bestuursverkiezing/aftredende en opnieuw verkiesbaar.
I.v.m. overlijden van onze secretaris, Huib van Iwaarden wordt de ledenadministratie nu gedaan
door Ron Klein, onze ICT man en het secretariaat wordt nu uitgevoerd door Co Duineveld.
Het bestuur stelt voor de invulling van het secretariaat voor dit seizoen, 2022 -2023 op deze wijze voort te zetten.

12 Rondvraag,

13 Sluiting door de voorzitter
 
overig nieuws