nieuws actueel
Voorlopige indeling seizoen 2022-2023
(04-07-2022)
De voorlopige indeling voor het seizoen 2022/2023 staat op de site.
Deze is te bekijken op: competities 2022/2023, indeling.
De indeling is voorlopig t/m 31 juli, daarna wordt de indeling definitief

Opzetten 35+ competitie
(17-05-2022)
Opzetten 35+ competitie

De SZVV heeft verzoeken gekregen of het mogelijk is om een 35+ competitie op te zetten bij de mannen.
Wij willen proberen om het komende seizoen 2022/2023 een 35+ competitie op te starten.
Dus als je met je team graag in deze competitie wil spelen kun je dat aangeven bij de secretaris van je vereniging.
Die secretaris kan dit dan vermelden op het inschrijfformulier voor het komende seizoen.
De deadline voor de inschrijving van de teams ligt op 30 juni.
Bij voldoende animo zal er een 35+ competitie opgestart worden.


Niet uitgespeelde competities
(22-03-2022)
Vanwege de vele uitgevallen wedstrijden door de coronapandemie en de lockdown gaat het helaas niet lukken om alle competities uit te spelen.
Ondanks het feit dat we wel 1 maand langer doorgaan met zaalvoetballen dan normaal (t/m eind mei i.p.v. t/m eind april).
In poules waar de competitie niet volledig uitgespeeld kan worden zal geen kampioen aangewezen worden.
Behalve als de nummer 1 van een poule echt niet meer ingehaald kan worden door 1 van de overige teams.
Er zal wel promotie/degradatie plaats vinden.
Bij poules waar de competitie niet volledig uitgespeeld kan worden beslist het bestuur van de SZVV over promotie/degradatie

Geen zaalvoetbal vanavond 18-02
(18-02-2022)
Het KNMI heeft code rood afgegeven voor vanmiddag en vanavond 18-02.
Daarom worden alle wedstrijden vanavond afgelast.

Algemene ledenvergadering SZVV 2022
(28-01-2022)
Op donderdag 17 maart 2022 wordt u uitgenodigd op de “Algemene Ledenvergadering”
die gehouden word in café “ Het oude Slot “, Markt 21 te Schagen.
Inloop 19.15 ,aanvang vergadering 19.30 uur.
Indien u agendapunten wilt opvoeren dient u voor 28 februari uw punten te mailen naar de secretaris van de SZVV.

De agendapunten zijn

01 Opening door de voorzitter
02 Vaststellen van de agenda
03 Mededelingen / ingekomen stukken
04 Vaststellen van de notulen van 28 november 2019.(staan op de website)
( De Ledenvergadering van 2020 en 2021 is vanwege de corona gecanceld)
05 Financieel verslag en 2020 – 2021
06 Begroting 2021 – 2022
07 Competitiezaken
08 Secretariaat / Ledenadministratie
09 Jeugdwintercompetitie
10 Scheidsrechterzaken
-vrijwilliger strafzakencommissie(vacature)
11 Bestuursverkiezing/aftredende en opnieuw verkiesbaar
-aftredend penningmeester en niet opnieuw verkiesbaar
12 Rondvraag
13 De voorzitter sluit de vergaderingHervatten competitie en beker SZVV
(25-01-2022)
Tijdens de persconferentie van 25 januari is bekend gemaakt dat we eindelijk weer verder mogen met onze geliefde zaalvoetbalsport.
Hoe gaan we nu verder?
Er wordt zo snel mogelijk een wedstrijdplanning gemaakt zodat we vanaf a.s. maandag 31 januari weer kunnen voetballen.
We beginnen dan met een gecombineerde competitie- en bekerronde.
Houd vooral de site van de SZVV goed in de gaten om te kijken wanneer jouw team weer aan de beurt is om te voetballen. En voor de secretarissen: houd ook goed je e-mail in de gaten voor de indeling van de bestuursdiensten.
Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan de hervatting van de wedstrijden.
Er is nog steeds de verplichting van een Corona Toegangsbewijs (CTB) voor alle spelers vanaf 18 jaar.
De controle van het CTB van de spelers wordt voorafgaand aan de wedstrijden uitgevoerd door de bestuursdienst van die avond. Mocht er geen bestuursdienst aanwezig zijn voert het eerstgenoemde (thuisspelende) team de controle op het CTB van de spelers uit.
De teams die aangegeven hebben dat ze geen team op de been kunnen brengen vanwege het CTB zullen niet worden ingepland voor wedstrijden.
De controle van het CTB van andere personen in de sporthal valt niet onder de verantwoordelijkheid van de SZVV. Deze taak ligt bij de beheerder of eigenaar van een sporthal.
De horeca in de sporthallen mag tot 22:00 open. Het publiek mag ook uiterlijk tot 22:00 uur aanwezig zijn in de sporthallen.
Het plan is ook om de competitie met 1 maand te verlengen. Dus waar we normaal tot eind april voetballen gaan we nu tot eind mei door. Door de lockdown en eerdere wedstrijden die al uit het programma zijn gehaald zal het niet in alle klassen lukken om de competitie in zijn geheel uit te spelen. Maar we kunnen nu in ieder geval nog 15 weken voetballen. In klassen waar eind mei niet alle wedstrijden gespeeld zijn beslist het bestuur van de SZVV over promotie en degradatie.
Het is weer geen compleet seizoen, maar hopelijk lukt het om t/m eind mei te voetballen. Wij hebben er in ieder geval veel zin in

Nuttigen en achterlaten blikjes bier in sporthallen
(24-11-2021)
Nuttigen en achterlaten blikjes bier in sporthallen

Geachte zaalvoetballers,

Het bestuur van de SZVV heeft meldingen gekregen van sporthallen dat er zelf meegebrachte blikjes bier worden gedronken in de kleedkamers en sporthallen.
En dat de lege blikjes achter worden gelaten in de sporthal.
Het is uiteraard niet toegestaan om alcohol mee te nemen naar sporthallen en dit daar te nuttigen.
De sporthallen dienen netjes achtergelaten te worden zonder lege blikjes.

Het bestuur van de SZVV

vacature penningmeester
(19-11-2021)
Aan alle deelnemende verenigingen van de SZVV.
Warmenhuizen, 15-11-2021
Betreft: vacature penningmeester

Beste sportvrienden,

Onze huidige penningmeester Fred Jansen heeft aangegeven aan het einde van dit seizoen te
stoppen met de werkzaamheden als Penningmeester voor de SZVV.

Dit betekent dat de SZVV vanaf 1 juli 2022 een nieuwe penningmeester nodig heeft.

Graag wil ik jullie verzoeken om binnen jullie netwerk uit te kijken naar een gegadigde die
gemiddeld een uur per week gedurende het seizoen kan besteden aan administratieve taken.

De financiële administratie wordt gevoerd met Exact Online. Deze heeft diverse digitale
koppeling met o.a. de bank en het SZVV leden- en competitieprogramma voor het
automatisch inlezen van mutaties.

Werkzaamheden penningmeester:
-het bijhouden van de mailbox van de penningmeester,
-het aanmaken en verzenden van nota’s zoals de jaarlijkse contributienota’s, de boetes,
doorbelasting naar de KNVB., jeugdwintercompetitie,
-debiteurenbeheer,
-het controleren en boeken van de inkoopfacturen met behulp van scan en herken,
-het verwerken van de maandelijkse scheidsrechter vergoedingen en consumpties naar
de Sportcafés,
-het doen van betalingen,
-het monitoren van een juiste verwerking van de salarisadministratie en
verzekeringsportefeuille. Indien van toepassing toezien op een correcte
verzuimbegeleiding bij ziekte van personeelsleden,
-het opstellen van de begroting aan het begin van het seizoen,
-indien mogelijk het maken van het jaarrapport.

De penningmeester kan rekenen op een maandelijkse vrijwilligersvergoeding, rekening
houdend met de fiscale regels hieromtrent. Eventueel kan er een pc/laptop en/of printer ter
beschikking worden gesteld.

De huidige penningmeester heeft aangegeven te blijven tot dat de nieuwe kandidaat is
ingewerkt, dit neemt niet weg dat we nu al de zoekactie inzetten om zo tijdig te kunnen
schakelen.

De SZVV stelt het zeer op prijs als de verenigingen actief gehoor willen geven aan deze
oproep om zo de continuïteit van de SZVV verder te versterken.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van de SZVV
Herrold Pronk
Voorzitter

Algemene ledenvergadering GEANNULEERD
(16-11-2021)
Aan de leden van de SZVV,

Door de aangescherpte coronamaatregelen kan de komende SZVV Jaarvergadering van 25 november a.s. geen doorgang vinden in “het Oude Slot” te Schagen.
Wij willen deze jaarvergadering doorschuiven naar de 2e helft van januari 2022.
Wij, als bestuur, zullen u tijdig informeren via de website en via de secretariaten van de verenigingen, over de voortgang.

namens het bestuur,
H.C. van Iwaarden,
secretaris


Reminder instructie controle CTB (Corona Toegangs Bewijs)
(07-11-2021)
Geachte verenigingen,


Na overleg met een vertegenwoordiger van de KNVB enerzijds en bestuur SZVV anderzijds
is het SZVV bestuur tot nader order tot de volgende werkwijze gekomen voor de CTB (Controle Toegangs Bewijs).

Het SZVV bestuur wil de controle aan de deur niet door haar leden laten uitvoeren o.a. omdat er dan iemand bij de deur moet staan van 18:30 tot middernacht.

Daarom is gekozen voor de volgende oplossing:

In de sporthallen is sowieso CTB verplicht en dit wordt in een aantal sporthallen middels borden zeer duidelijk aangegeven.
Voor de zaalvoetballers die vervolgens de zaal zullen betreden dient de bestuursdienst middels de coronacheck app
(info zie onder aan deze mail) voorafgaand aan de wedstrijd de CTB uit te voeren. Spelers zijn verplicht om een CTB te tonen.

Indien spelers weigeren CTB te tonen dan graag spelers verzoeken de zaal te verlaten. Mochten ze dit niet doen wordt wedstrijd niet gespeeld.
Gaarne op bestuursdienstrapportage melden welke team niet wilde meewerken. GEEN namen vermelden.
Coach en scheidsrechter hoeven CTB niet te tonen. Dit is volgens de instructie van de rijksoverheid. Mocht bestuursdienst niet aanwezig zijn is eerstgenoemde team verantwoordelijk voor de CTB.

Verenigingen zijn inmiddels gevraagd om opgave te doen van teams die niet kunnen spelen vanwege de nieuwe coronaregels.
Als deze teams zijn aangemeld bij de competitieleider zullen de wedstrijden van deze teams uit de planning gehaald worden.

Om 22:00 uur sluit de horeca in de sporthallen. Ook mag er geen publiek meer aanwezig zijn na 22:00 in de sporthallen. Het verzoek van de SZVV aan alle verenigingen is om ervoor te zorgen dat publiek dat komt kijken voor de verenigingen uiterlijk om 22:00 uur de sporthallen verlaten heeft.
En dus de aanwijzingen hierover opvolgt van de eigenaar/beheerder/pachter van de sporthal.

Hoe kan ik de controle van het CTB uitvoeren?

Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig.
De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen
en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan.
Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:
• De eerste letter van de voornaam; en/of
• De eerste letter van de achternaam; en/of
• De geboortedag; en/of
• De geboortemaand
Daarnaast vindt er ook direct een check op corona gerelateerde gezondheidsklachten plaats.

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:
• de scanner groen kleurt; en
• het ID overeenkomt; en
• de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft
CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer).
Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat.
Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken, zie coronacheck.nl

Algemene ledenvergadering SZVV 2021
(06-10-2021)
Op donderdag 25 november 2021 wordt u uitgenodigd op de “Algemene Ledenvergadering” die plaats zal vinden in café “ Het oude Slot “, Markt 21 te Schagen.
Inloop 19.30 uur aanvang vergadering 20.00 uur.
Indien u agendapunten wilt opvoeren dient u voor 12 november uw punten te mailen naar de secretaris van de SZVV.

De agendapunten zijn:

01 Opening door de voorzitter

02 Vaststellen van de agenda

03 Mededelingen / ingekomen stukken

04 Vaststellen van de notulen van 28 november 2019.(staan op de website)
( De Ledenvergadering van 2020 is vanwege de corona gecanceld)

05 Financieel verslag 2020 - 2021

06 Begroting 2021 - 2022

07 Competitiezaken

08 Secretariaat / Ledenadministratie

09 Jeugdwintercompetitie

10 Scheidsrechterzaken

11 Bestuursverkiezing/aftredende en opnieuw verkiesbaar

12 Rondvraag

13 Sluiting van de vergadering


Als u namens uw vereniging aanwezig wilt zijn , dient u bij de entree te legitimeren en tevens uw QR code te laten zien.
Tevens wil ik u vragen, om u aan te melden bij het secretariaat SZVV voor 11 november a.s. (email: secretaris@szvv.nl)

Geen scheenbeschermers is niet voetballen update 05-10-2021
(05-10-2021)
Sinds het begin van dit seizoen zijn scheenbeschermers VERPLICHT gesteld bij alle zaalvoetbalwedstrijden die door de SZVV georganiseerd worden.
Het blijkt dat nog niet alle teams zich aan deze verplichting houden.
Daarom is het vanaf nu zo dat spelers die geen scheenbeschermers dragen NIET aan een wedstrijd van de SZVV mogen deelnemen.
Wij volgen hiermee het beleid van de KNVB

Nieuwe spelregels 2021/2022
(04-09-2021)
In dit nieuwe seizoen 2121/2022 zijn een aantal nieuwe spelregels ingevoerd.
Op de onderstaande site zijn deze nieuwe spelregels te vinden.
Voor de liefhebber: hier is ook het complete spelregeloverzicht te vinden.

Kopieer onderstaande tekst naar je browser:

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/zaalvoetbal/63923/nieuwe-spelregels-zaalvoetbal-2021'22

Douches Spartahal buiten gebruik t/m 5 september
(17-08-2021)
Ter informatie even het volgende:
De beheerder van de Spartahal (Schagen Actief) heeft ons bericht dat de douches in de Spartahal buiten gebruik zijn tot en met zondag 5 september.
Dit houdt in dat de douches in de Spartahal niet gebruikt kunnen worden voor 6 september

Definitieve indeling seizoen 2021-2022
(01-07-2021)
De definitieve poule indeling voor het seizoen 2021-2022 staat op de SZVV site.
Om deze te bekijken ga naar: competities 2021-2022, indeling.

Scheidsrechtersavond SZVV
(25-06-2021)

Maandag 30 augustus 2021 is een scheidsrechtersavond gepland o.l.v. KNVB scheidsrechter Jorn te Kloeze.
Locatie: sportpodium Waarland aanvang 19.30 uur

Met behulp van een beamer worden spelsituaties getoond en besproken.
Zoals gebruikelijk zal hier aan voorafgaand een spelregeltoets worden gemaakt.

Vanwege enerzijds een aantal gewijzigde spelregels alsmede het feit dat er al langere tijd niet gefloten
denk ik dat deze avond nodig is om het geheugen m.b.t. de speregels te updaten!

Daarnaast een mooie gelegenheid elkaar weer eens te treffen.

Uiteraard zal tijdens en na afloop voor de inwendige mens worden gezorgd.

Co Duineveld


Voorlopige indeling seizoen 2021-2022
(13-06-2021)
De voorlopige poule indeling voor het seizoen 2021-2022 staat op de SZVV site.
Om deze te bekijken ga naar: competities 2021-2022, indeling.
De voorlopige indeling is geldig t/m 30 juni.
Daarna wordt deze definitief

Scheenbeschermers verplicht seizoen 21/22
(23-04-2021)
ZAALVOETBALLERS VANAF SEIZOEN 2021/’22 VERPLICHT OM SCHEENBESCHERMERS TE DRAGEN

Vanwege een wijziging in de spelregels is het voor zaalvoetballers die deelnemen aan door de KNVB georganiseerde wedstrijden vanaf de start van het seizoen 2021/’22 verplicht scheenbeschermers te dragen. Dit geldt voor alle competities, van de Eredivisie tot aan de Veteranenklasse, vrouwen, mannen en jeugd.

De huidige spelregelboeken voor zaalvoetballers die onder de vlag van de KNVB spelen (Spelregels Ere- en eerste divisie Landelijk en Spelregels district zaalvoetbal) vervallen per 1 juli aanstaande. In het seizoen 2021/’22 worden alle door de KNVB georganiseerde wedstrijden gespeeld volgens de ‘Spelregels zaalvoetbal (Futsal)’. Een van de belangrijkste wijzigingen in de spelregels is dat in het nieuwe seizoen alle spelers verplicht zijn scheenbeschermers te dragen tijdens wedstrijden.

Waarom deze aanpassing?
De spelregels in het zaalvoetbal zijn vanaf het begin van dit decennium onderhevig aan veranderingen die op veel vlakken gelijklopen met de spelregels in het veldvoetbal. Er ontstaat door deze verruiming meer kans op contact tussen de spelers.
Als KNVB nemen we daarom de verantwoordelijkheid om de spelers te verplichten zich optimaal te beschermen tegen letsel.

Waar moet je rekening mee houden bij het dragen van scheenbeschermers?
Allereerst moet een scheenbeschermer een zekere vorm van bescherming bieden. Het moet dus van zacht materiaal zijn dat de schok van een trap tegen het scheenbeen moet kunnen opvangen. De scheenbeschermer zelf moet daarnaast volledig bedekt zijn door de kousen van de speler/doelverdediger. Dit betekent dat de lage sokken zoals die nu vaak worden gedragen door de spelers vanaf komend seizoen niet meer toegestaan zijn. Deze sokken worden vervangen door kousen die de scheenbeschermers geheel bedekken.

We begrijpen dat het verplichten van scheenbeschermers bij zaalvoetballers een ingrijpende maatregel is. Daarom communiceren we hier ruim voor het begin van het nieuwe seizoen al over. De overige verschillen ten aanzien van de spelregels worden eind mei aan de verenigingen en spelers gecommuniceerd.

Omdat de SZVV speelt volgens de spelregels van de KNVB, is deze spelregel ook voor de SZVV van toepassing.


Einde seizoen 2020 2021
(06-04-2021)
Warmenhuizen, 6 april 2021

Bestuurders en leden van de SZVV


Mede door de aanhoudende lock-down alsmede het dagelijks (te) hoge aantal besmettingen
heeft het SZVV bestuur besloten de competitie 2020/2021 m.i.v. heden te beëindigen.

Promotie en degradatie is niet van toepassing en zal de indeling van het seizoen 2020/2021 de basis zijn voor de indeling voor de competitie 2021/2022. Het bestuur gaat er van uit dat de competitie eind augustus 2021 gestart zal worden!

De inschrijvingen voor het seizoen 2021/2022 zullen dan ook binnenkort aan de verenigingen verzonden worden.
U ontvangt hieromtrent een mail met info.
De inschrijvingen zullen door de nieuwe competitieleider, de heer Peter Weidema verzonden en behandeld worden.

Daarnaast het financiële aspect, veel verenigingen hebben de nota voor de contributie volledig betaald,
sommige deels en een aantal nog niets.
De verenigingen die hun nota volledig betaald hebben zullen een creditnota ontvangen voor het teveel betaalde.
Voor de overige verenigingen is dit afhankelijk van de hoogte van betaling.
Deze afrekeningen zullen binnenkort worden opgesteld.

De kascommissie heeft inmiddels de kascontrole over het boekjaar 2019/2020 uitgevoerd en heeft over dit boekjaar de jaarcijfers goedgekeurd en het bestuur dechargé verleent. Deze jaarrekening is te raadplegen op onze website.

Tevens is besloten dat er geen (digitale) jaarvergadering zal komen en dat deze dit jaar zoals gebruikelijk in november 2021 weer gehouden kan worden

Het SZVV bestuur spreekt de wens uit dat het corona virus middels vaccinaties onderdrukt zal worden waardoor we spoedig ons (sportieve) leven weer op kunnen pakken.

Namens het SZVV bestuur
Co Duineveld
CompetitieleiderUpdate lockdown n.a.v. persconferentie 2 februari jl.
(08-02-2021)
SZVV leden,

Tijdens de persconferentie van 2 februari jl. is er nog steeds geen groen licht gegeven aan de amateursport om te gaan starten.
Op basis hiervan heeft de KNVB besloten om alle wedstrijden in het zaalvoetbal tot en met 11 april 2021 af te gelasten.
Dit betekent dat er tot en met 11 april 2021 in ieder geval geen zaalvoetbalwedstrijden plaatsvinden.

De SZVV volgt dit besluit.

In eerdere mails gaven wij aan dat we de wedstrijden daar waar mogelijk in de maanden april, mei en juni gaan herplannen.
Deze intentie is er nog steeds, uiteraard wel afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkeld.
Wij hopen dat we vanaf 12 april a.s. weer de mogelijkheid krijgen om in de sporthallen te spelen en
dat er later in het seizoen weer publiek aanwezig mag zijn, die ook weer gebruik kan maken van de horeca.

De verhuurder kan wederom gebruik maken van de TVS-regeling.
Verder begrijpen we dat dit voor een ieder weer een vervelende situatie is en hopen we er samen uit te komen.
Voor nu gaan we er van uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het SZVV bestuur
Co Duineveld
Competitieleider


update lockdown n.a.v. persconferentie 12 januari jl
(18-01-2021)
Geachte

Tijdens de persconferentie van 12 januari jl. is er nog steeds geen groen licht gegeven aan de amateursport om te gaan starten.
Op basis hiervan heeft de KNVB besloten om alle wedstrijden in het zaalvoetbal tot en met 7 maart 2021 af te gelasten.
Dit betekent dat er tot en met 7 maart 2021 in ieder geval geen zaalvoetbalwedstrijden plaatsvinden.

In eerdere mails gaven wij aan dat we de wedstrijden daar waar mogelijk in de maanden april, mei en juni gaan herplannen.
Deze intentie is er nog steeds, uiteraard wel afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkeld.
Wij hopen dat we vanaf 8 maart a.s. weer de mogelijkheid krijgen om in de sporthallen te spelen
en dat er later in het seizoen weer publiek aanwezig mag zijn, die ook weer gebruik kan maken van de horeca.

Verder begrijpen we dat dit voor een ieder weer een vervelende situatie is.
Voor nu gaan we er van uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Groet,

Namens het SZVV bestuur
Co Duineveld
Competitieleider


Update n.a.v. lockdown
(20-12-2020)
Bestuurders en leden

Tijdens de persconferentie op 8 december 2020 is er nog geen groen licht gegeven aan de amateursport om te gaan starten vanaf medio januari 2021.
Op basis hiervan heeft de KNVB besloten om alle wedstrijden in het amateurvoetbal tot en met vrijdag 5 februari 2021 af te gelasten. Dit betekent dat er tot en met vrijdag 5 februari 2021 in ieder geval geen zaalvoetbalwedstrijden plaatsvinden.

Het bestuur van de SZVV volgt dit besluit en heeft ook alle geplande wedstrijden in de hallen geannuleerd.

Wij geven daarbij wel aan dat we de geannuleerde wedstrijden waar mogelijk in de maanden april, mei en juni willen herplannen. M.a.w. de wedstrijden vanaf half oktober 2020 worden waar mogelijk ingehaald of opnieuw vastgesteld.

In het licht van het bovenstaande zou je wederom kunnen spreken van het verschuiven van de zaalvoetbalcompetitie naar latere data.

Wij hopen dat we vanaf februari 2021 weer de mogelijkheid krijgen om in de sporthallen te spelen en dat er later in het seizoen weer publiek aanwezig mag zijn, die ook weer gebruik kan maken van de horeca.

Voor nu gaan we er van uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Geen SZVV en KNVB wedstrijden vervolg
(18-11-2020)
Allen,

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen van het kabinet is besloten om alle KNVB wedstrijden
in het amateurvoetbal en de SZVV wedstrijden per direct uit het programma te halen voor de komende vier weken.
Inmiddels is deze maatregel verlengd en wel tot einde 2020

Voor de voortzetting van het competitie- en bekerprogramma eventueel m.i.v. 4 januari 2021 wachten we de ontwikkelingen
m.b.t het coronavirus en de maatregelen van het kabinet af

Geen SZVV en KNVB wedstrijden
(15-10-2020)
Allen,

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen van het kabinet is besloten om alle KNVB wedstrijden
in het amateurvoetbal en de SZVV wedstrijden per direct uit het programma te halen voor de komende vier weken.

De maatregelen gelden vooralsnog tot en met woensdag 11 november 2020.

Voor de voortzetting van het competitie- en bekerprogramma wachten we de ontwikkelingen
m.b.t het coronavirus en de maatregelen van het kabinet af

Covid 19 vragen en antwoorden
(29-09-2020)
N.a.v. de uitzending maandagavond 28 september van de heer Ruute en De Jong onderstaand een link van de rijksoverheid inzake veel gestelde vragen en antwoorden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Spelregelwijziging seizoen 2020 2021
(10-09-2020)
Beste bestuurder/official,

Na een lange onderbreking zijn de zaalvoetbalcompetities inmiddels gelukkig weer gestart. Nu de eerste speeldagen achter de rug zijn blijken er nog een aantal onduidelijkheden te zijn met betrekking tot de coronamaatregelen en de gevolgen voor de spelregels. Een veel gestelde vraag/opmerking die wij ontvangen gaat over de manier waarop er moet worden omgegaan met het wisselen van de reservebank in relatie tot de hygiënemaatregelen.

Naar aanleiding van deze onduidelijkheid is besloten om vanaf maandag 14 september de regelgeving over het wisselen van de reservebank aan te passen. Vanaf die datum wordt er door teams niet meer gewisseld van reservebank. Dit betekent automatisch ook dat er niet meer wordt gewisseld van speelhelft, aangezien wissels altijd moeten plaatsvinden op de eigen speelhelft.

Let op: deze wijziging geldt alleen voor de competities waar volgens de district-spelregels zaalvoetbal wordt gespeeld. Deze wijziging is dus niet van toepassing op de landelijke ere- en eerste divisie.

Deel deze informatie vooral ook met de betreffende teams!

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Veel succes met het verdere verloop van dit seizoen!

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Hans Schelling
Operationeel manager


Corona maatregelen in sporthallen
(31-08-2020)
Sporters,

In alle sporthallen in de regio Schagen mogen de kleedkamers gebruikt worden en mag er gedouchd worden.

Echter de regels van het verantwoord sporten opgesteld door NOC-NSF dienen gevolgd te worden.
A.d.h. hiervan zijn in de sporthallen de richtlijnen op de vloeren en de deuren vermeld/aangebracht.
Volg deze op zodat we met z'n allen kunnen en blijven zaalvoetballen!

Concreet:

- volg de looprichting in de halllen zoals deze is aangegeven op de vloeren en deuren
- omkleden toegestaan waarbij de 1,5 m afstand gehanteerd moet worden
- mogelijk dat er (bij veel) spelers, spelers even moeten wachten voordat er omgekleed kan worden
- kleding in tas meenemen in de hal, kleedkamers blijven na omkleden open i.v.m. ventilatie
- na afloop mag er gedouchd worden met in achtneming van de 1,5 meter
- na afloop kleedkamer weer open i.v.m. ventilatie
- bij de meeste sporthallen staan de buitendeuren open i.v.m. ventilatie.

Onderstaand de link voor het verantwoord sporten protocol van het NOC-NSF


https://nocnsf.nl/sportprotocol

Spelregelwijzigingen seizoen 2020 2021
(30-08-2020)
M.i.v. 1 augustus 2020 zijn door de KNVB een aantal spelregels aangepast.
Voor het district waaronder ook de SZVV teams vallen worden de KNVB spelregelwijzigingen door de SZVV overgenomen.

Een van de wijzigingen is dat de aftrap nu ook achteruit gespeeld mag worden, dit gebeurde bij de SZVV al.
Daarnaast dient bij een intrap de bal OP de lijn te liggen en niet ervoor of erachter.
Bij een penalty moet de doelman, als de bal wordt getrapt tenminste één deel van één voet op of boven de doellijn hebben

Onderstaand vindt u de link om alle spelregelwijzigingen door te lezen.

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/23701/spelregelwijzigingen-zaalvoetbal-district-seizoen-2020-2021

Overlijdensbericht
(18-06-2020)
Dinsdag 16 juni 2020 is ons bestuurslid Jan van Opzeland op 81 jarige leeftijd overleden.

De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsvinden

Correspondentieadres: Bernardstraat 86, 1741 CW Schagen

Inloggen bij SZVV
(30-08-2018)
De systemen van SZVV kennen inmiddels 5 inlog-mogelijkheden
  -  LEDENBEHEER
  -  VERENIGING
  -  TEAM-SAMENSTELLING
  -  SCHEIDSRECHTER
  -  BESTUURSDIENST
Let op:
Iedere inlog-methode heeft een eigen wachtwoord en code!

LEDENBEHEER
Deze functie is uitsluitend bestemd voor de ledenbeheerders van verenigingen. (meestal de secretaris)
Hier staan aspiranten die door de vereniging moeten worden aangemeld.
Ook zijn hier de leden per vereniging te vinden.
Hier kunnen mutaties worden ingevoerd en pasfoto’s en legitimaties worden toegevoegd bij leden en aspiranten.
Inloggen
https://leden.szvv.nl/login
Wachtwoord uitgegeven door ERKASOFT

VERENIGING
Deze functie is uitsluitend bestemd voor de secretarissen van aangesloten verenigingen.
Hier kan het wachtwoord voor de team-samenstelling worden ingesteld en gewijzigd.
Dit wachtwoord zal door de secretaris worden gecommuniceerd naar coaches en aanvoerders.
Later kunnen hier nog andere functies worden toegevoegd.
Inloggen
https://szvv.nl/ver
Wachtwoord uitgegeven door SZVV-competitieleider

TEAM-SAMENSTELLING
Deze functie is in de mobiele omgeving en in de App beschikbaar.
Hier kunnen spelers aan teams worden toegevoegd en verwijderd.
Tevens wordt hier de aanvoerder geselecteerd.
Inloggen
op pc
op telefoon of tablet
middels de App (installeer uit Play Store)
Wachtwoord uitgegeven door secretaris van betreffende vereniging

SCHEIDSRECHTER
Deze functie is in de mobiele omgeving en in de App beschikbaar.
Hier kan een scheidsrechter de spelers controleren bij een wedstrijd.
Tevens kan hij de uitslag invoeren of corrigeren en zo nodig opmerkingen toevoegen.
Inloggen
op pc
op telefoon of tablet
middels de App (installeer uit Play Store)
Wachtwoord uitgegeven door ERKASOFT

BESTUURSDIENST
Deze functie is in de mobiele omgeving en in de App beschikbaar.
Hier kan de aangestelde bestuursdienst de spelers controleren bij een wedstrijd.
Tevens kan hij de uitslag invoeren of corrigeren en zo nodig opmerkingen toevoegen.
Inloggen
op pc
op telefoon of tablet
middels de App (installeer uit Play Store)
Code uitgegeven door SZVV-competitieleider