nieuws actueel
Scheenbeschermers verplicht seizoen 21/22
(23-04-2021)
ZAALVOETBALLERS VANAF SEIZOEN 2021/’22 VERPLICHT OM SCHEENBESCHERMERS TE DRAGEN

Vanwege een wijziging in de spelregels is het voor zaalvoetballers die deelnemen aan door de KNVB georganiseerde wedstrijden vanaf de start van het seizoen 2021/’22 verplicht scheenbeschermers te dragen. Dit geldt voor alle competities, van de Eredivisie tot aan de Veteranenklasse, vrouwen, mannen en jeugd.

De huidige spelregelboeken voor zaalvoetballers die onder de vlag van de KNVB spelen (Spelregels Ere- en eerste divisie Landelijk en Spelregels district zaalvoetbal) vervallen per 1 juli aanstaande. In het seizoen 2021/’22 worden alle door de KNVB georganiseerde wedstrijden gespeeld volgens de ‘Spelregels zaalvoetbal (Futsal)’. Een van de belangrijkste wijzigingen in de spelregels is dat in het nieuwe seizoen alle spelers verplicht zijn scheenbeschermers te dragen tijdens wedstrijden.

Waarom deze aanpassing?
De spelregels in het zaalvoetbal zijn vanaf het begin van dit decennium onderhevig aan veranderingen die op veel vlakken gelijklopen met de spelregels in het veldvoetbal. Er ontstaat door deze verruiming meer kans op contact tussen de spelers.
Als KNVB nemen we daarom de verantwoordelijkheid om de spelers te verplichten zich optimaal te beschermen tegen letsel.

Waar moet je rekening mee houden bij het dragen van scheenbeschermers?
Allereerst moet een scheenbeschermer een zekere vorm van bescherming bieden. Het moet dus van zacht materiaal zijn dat de schok van een trap tegen het scheenbeen moet kunnen opvangen. De scheenbeschermer zelf moet daarnaast volledig bedekt zijn door de kousen van de speler/doelverdediger. Dit betekent dat de lage sokken zoals die nu vaak worden gedragen door de spelers vanaf komend seizoen niet meer toegestaan zijn. Deze sokken worden vervangen door kousen die de scheenbeschermers geheel bedekken.

We begrijpen dat het verplichten van scheenbeschermers bij zaalvoetballers een ingrijpende maatregel is. Daarom communiceren we hier ruim voor het begin van het nieuwe seizoen al over. De overige verschillen ten aanzien van de spelregels worden eind mei aan de verenigingen en spelers gecommuniceerd.

Omdat de SZVV speelt volgens de spelregels van de KNVB, is deze spelregel ook voor de SZVV van toepassing.


Einde seizoen 2020 2021
(06-04-2021)
Warmenhuizen, 6 april 2021

Bestuurders en leden van de SZVV


Mede door de aanhoudende lock-down alsmede het dagelijks (te) hoge aantal besmettingen
heeft het SZVV bestuur besloten de competitie 2020/2021 m.i.v. heden te beëindigen.

Promotie en degradatie is niet van toepassing en zal de indeling van het seizoen 2020/2021 de basis zijn voor de indeling voor de competitie 2021/2022. Het bestuur gaat er van uit dat de competitie eind augustus 2021 gestart zal worden!

De inschrijvingen voor het seizoen 2021/2022 zullen dan ook binnenkort aan de verenigingen verzonden worden.
U ontvangt hieromtrent een mail met info.
De inschrijvingen zullen door de nieuwe competitieleider, de heer Peter Weidema verzonden en behandeld worden.

Daarnaast het financiële aspect, veel verenigingen hebben de nota voor de contributie volledig betaald,
sommige deels en een aantal nog niets.
De verenigingen die hun nota volledig betaald hebben zullen een creditnota ontvangen voor het teveel betaalde.
Voor de overige verenigingen is dit afhankelijk van de hoogte van betaling.
Deze afrekeningen zullen binnenkort worden opgesteld.

De kascommissie heeft inmiddels de kascontrole over het boekjaar 2019/2020 uitgevoerd en heeft over dit boekjaar de jaarcijfers goedgekeurd en het bestuur dechargé verleent. Deze jaarrekening is te raadplegen op onze website.

Tevens is besloten dat er geen (digitale) jaarvergadering zal komen en dat deze dit jaar zoals gebruikelijk in november 2021 weer gehouden kan worden

Het SZVV bestuur spreekt de wens uit dat het corona virus middels vaccinaties onderdrukt zal worden waardoor we spoedig ons (sportieve) leven weer op kunnen pakken.

Namens het SZVV bestuur
Co Duineveld
CompetitieleiderUpdate lockdown n.a.v. persconferentie 2 februari jl.
(08-02-2021)
SZVV leden,

Tijdens de persconferentie van 2 februari jl. is er nog steeds geen groen licht gegeven aan de amateursport om te gaan starten.
Op basis hiervan heeft de KNVB besloten om alle wedstrijden in het zaalvoetbal tot en met 11 april 2021 af te gelasten.
Dit betekent dat er tot en met 11 april 2021 in ieder geval geen zaalvoetbalwedstrijden plaatsvinden.

De SZVV volgt dit besluit.

In eerdere mails gaven wij aan dat we de wedstrijden daar waar mogelijk in de maanden april, mei en juni gaan herplannen.
Deze intentie is er nog steeds, uiteraard wel afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkeld.
Wij hopen dat we vanaf 12 april a.s. weer de mogelijkheid krijgen om in de sporthallen te spelen en
dat er later in het seizoen weer publiek aanwezig mag zijn, die ook weer gebruik kan maken van de horeca.

De verhuurder kan wederom gebruik maken van de TVS-regeling.
Verder begrijpen we dat dit voor een ieder weer een vervelende situatie is en hopen we er samen uit te komen.
Voor nu gaan we er van uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het SZVV bestuur
Co Duineveld
Competitieleider


update lockdown n.a.v. persconferentie 12 januari jl
(18-01-2021)
Geachte

Tijdens de persconferentie van 12 januari jl. is er nog steeds geen groen licht gegeven aan de amateursport om te gaan starten.
Op basis hiervan heeft de KNVB besloten om alle wedstrijden in het zaalvoetbal tot en met 7 maart 2021 af te gelasten.
Dit betekent dat er tot en met 7 maart 2021 in ieder geval geen zaalvoetbalwedstrijden plaatsvinden.

In eerdere mails gaven wij aan dat we de wedstrijden daar waar mogelijk in de maanden april, mei en juni gaan herplannen.
Deze intentie is er nog steeds, uiteraard wel afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkeld.
Wij hopen dat we vanaf 8 maart a.s. weer de mogelijkheid krijgen om in de sporthallen te spelen
en dat er later in het seizoen weer publiek aanwezig mag zijn, die ook weer gebruik kan maken van de horeca.

Verder begrijpen we dat dit voor een ieder weer een vervelende situatie is.
Voor nu gaan we er van uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Groet,

Namens het SZVV bestuur
Co Duineveld
Competitieleider


Update n.a.v. lockdown
(20-12-2020)
Bestuurders en leden

Tijdens de persconferentie op 8 december 2020 is er nog geen groen licht gegeven aan de amateursport om te gaan starten vanaf medio januari 2021.
Op basis hiervan heeft de KNVB besloten om alle wedstrijden in het amateurvoetbal tot en met vrijdag 5 februari 2021 af te gelasten. Dit betekent dat er tot en met vrijdag 5 februari 2021 in ieder geval geen zaalvoetbalwedstrijden plaatsvinden.

Het bestuur van de SZVV volgt dit besluit en heeft ook alle geplande wedstrijden in de hallen geannuleerd.

Wij geven daarbij wel aan dat we de geannuleerde wedstrijden waar mogelijk in de maanden april, mei en juni willen herplannen. M.a.w. de wedstrijden vanaf half oktober 2020 worden waar mogelijk ingehaald of opnieuw vastgesteld.

In het licht van het bovenstaande zou je wederom kunnen spreken van het verschuiven van de zaalvoetbalcompetitie naar latere data.

Wij hopen dat we vanaf februari 2021 weer de mogelijkheid krijgen om in de sporthallen te spelen en dat er later in het seizoen weer publiek aanwezig mag zijn, die ook weer gebruik kan maken van de horeca.

Voor nu gaan we er van uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Geen SZVV en KNVB wedstrijden vervolg
(18-11-2020)
Allen,

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen van het kabinet is besloten om alle KNVB wedstrijden
in het amateurvoetbal en de SZVV wedstrijden per direct uit het programma te halen voor de komende vier weken.
Inmiddels is deze maatregel verlengd en wel tot einde 2020

Voor de voortzetting van het competitie- en bekerprogramma eventueel m.i.v. 4 januari 2021 wachten we de ontwikkelingen
m.b.t het coronavirus en de maatregelen van het kabinet af

Geen SZVV en KNVB wedstrijden
(15-10-2020)
Allen,

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen van het kabinet is besloten om alle KNVB wedstrijden
in het amateurvoetbal en de SZVV wedstrijden per direct uit het programma te halen voor de komende vier weken.

De maatregelen gelden vooralsnog tot en met woensdag 11 november 2020.

Voor de voortzetting van het competitie- en bekerprogramma wachten we de ontwikkelingen
m.b.t het coronavirus en de maatregelen van het kabinet af

Covid 19 vragen en antwoorden
(29-09-2020)
N.a.v. de uitzending maandagavond 28 september van de heer Ruute en De Jong onderstaand een link van de rijksoverheid inzake veel gestelde vragen en antwoorden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Spelregelwijziging seizoen 2020 2021
(10-09-2020)
Beste bestuurder/official,

Na een lange onderbreking zijn de zaalvoetbalcompetities inmiddels gelukkig weer gestart. Nu de eerste speeldagen achter de rug zijn blijken er nog een aantal onduidelijkheden te zijn met betrekking tot de coronamaatregelen en de gevolgen voor de spelregels. Een veel gestelde vraag/opmerking die wij ontvangen gaat over de manier waarop er moet worden omgegaan met het wisselen van de reservebank in relatie tot de hygiënemaatregelen.

Naar aanleiding van deze onduidelijkheid is besloten om vanaf maandag 14 september de regelgeving over het wisselen van de reservebank aan te passen. Vanaf die datum wordt er door teams niet meer gewisseld van reservebank. Dit betekent automatisch ook dat er niet meer wordt gewisseld van speelhelft, aangezien wissels altijd moeten plaatsvinden op de eigen speelhelft.

Let op: deze wijziging geldt alleen voor de competities waar volgens de district-spelregels zaalvoetbal wordt gespeeld. Deze wijziging is dus niet van toepassing op de landelijke ere- en eerste divisie.

Deel deze informatie vooral ook met de betreffende teams!

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Veel succes met het verdere verloop van dit seizoen!

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Hans Schelling
Operationeel manager


Corona maatregelen in sporthallen
(31-08-2020)
Sporters,

In alle sporthallen in de regio Schagen mogen de kleedkamers gebruikt worden en mag er gedouchd worden.

Echter de regels van het verantwoord sporten opgesteld door NOC-NSF dienen gevolgd te worden.
A.d.h. hiervan zijn in de sporthallen de richtlijnen op de vloeren en de deuren vermeld/aangebracht.
Volg deze op zodat we met z'n allen kunnen en blijven zaalvoetballen!

Concreet:

- volg de looprichting in de halllen zoals deze is aangegeven op de vloeren en deuren
- omkleden toegestaan waarbij de 1,5 m afstand gehanteerd moet worden
- mogelijk dat er (bij veel) spelers, spelers even moeten wachten voordat er omgekleed kan worden
- kleding in tas meenemen in de hal, kleedkamers blijven na omkleden open i.v.m. ventilatie
- na afloop mag er gedouchd worden met in achtneming van de 1,5 meter
- na afloop kleedkamer weer open i.v.m. ventilatie
- bij de meeste sporthallen staan de buitendeuren open i.v.m. ventilatie.

Onderstaand de link voor het verantwoord sporten protocol van het NOC-NSF


https://nocnsf.nl/sportprotocol

Spelregelwijzigingen seizoen 2020 2021
(30-08-2020)
M.i.v. 1 augustus 2020 zijn door de KNVB een aantal spelregels aangepast.
Voor het district waaronder ook de SZVV teams vallen worden de KNVB spelregelwijzigingen door de SZVV overgenomen.

Een van de wijzigingen is dat de aftrap nu ook achteruit gespeeld mag worden, dit gebeurde bij de SZVV al.
Daarnaast dient bij een intrap de bal OP de lijn te liggen en niet ervoor of erachter.
Bij een penalty moet de doelman, als de bal wordt getrapt tenminste één deel van één voet op of boven de doellijn hebben

Onderstaand vindt u de link om alle spelregelwijzigingen door te lezen.

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/23701/spelregelwijzigingen-zaalvoetbal-district-seizoen-2020-2021

Overlijdensbericht
(18-06-2020)
Dinsdag 16 juni 2020 is ons bestuurslid Jan van Opzeland op 81 jarige leeftijd overleden.

De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsvinden

Correspondentieadres: Bernardstraat 86, 1741 CW Schagen

Inloggen bij SZVV
(30-08-2018)
De systemen van SZVV kennen inmiddels 5 inlog-mogelijkheden
  -  LEDENBEHEER
  -  VERENIGING
  -  TEAM-SAMENSTELLING
  -  SCHEIDSRECHTER
  -  BESTUURSDIENST
Let op:
Iedere inlog-methode heeft een eigen wachtwoord en code!

LEDENBEHEER
Deze functie is uitsluitend bestemd voor de ledenbeheerders van verenigingen. (meestal de secretaris)
Hier staan aspiranten die door de vereniging moeten worden aangemeld.
Ook zijn hier de leden per vereniging te vinden.
Hier kunnen mutaties worden ingevoerd en pasfoto’s en legitimaties worden toegevoegd bij leden en aspiranten.
Inloggen
https://leden.szvv.nl/login
Wachtwoord uitgegeven door ERKASOFT

VERENIGING
Deze functie is uitsluitend bestemd voor de secretarissen van aangesloten verenigingen.
Hier kan het wachtwoord voor de team-samenstelling worden ingesteld en gewijzigd.
Dit wachtwoord zal door de secretaris worden gecommuniceerd naar coaches en aanvoerders.
Later kunnen hier nog andere functies worden toegevoegd.
Inloggen
https://szvv.nl/ver
Wachtwoord uitgegeven door SZVV-competitieleider

TEAM-SAMENSTELLING
Deze functie is in de mobiele omgeving en in de App beschikbaar.
Hier kunnen spelers aan teams worden toegevoegd en verwijderd.
Tevens wordt hier de aanvoerder geselecteerd.
Inloggen
op pc
op telefoon of tablet
middels de App (installeer uit Play Store)
Wachtwoord uitgegeven door secretaris van betreffende vereniging

SCHEIDSRECHTER
Deze functie is in de mobiele omgeving en in de App beschikbaar.
Hier kan een scheidsrechter de spelers controleren bij een wedstrijd.
Tevens kan hij de uitslag invoeren of corrigeren en zo nodig opmerkingen toevoegen.
Inloggen
op pc
op telefoon of tablet
middels de App (installeer uit Play Store)
Wachtwoord uitgegeven door ERKASOFT

BESTUURSDIENST
Deze functie is in de mobiele omgeving en in de App beschikbaar.
Hier kan de aangestelde bestuursdienst de spelers controleren bij een wedstrijd.
Tevens kan hij de uitslag invoeren of corrigeren en zo nodig opmerkingen toevoegen.
Inloggen
op pc
op telefoon of tablet
middels de App (installeer uit Play Store)
Code uitgegeven door SZVV-competitieleider