vacature penningmeester
(19-11-2021)
 
Aan alle deelnemende verenigingen van de SZVV.
Warmenhuizen, 15-11-2021
Betreft: vacature penningmeester

Beste sportvrienden,

Onze huidige penningmeester Fred Jansen heeft aangegeven aan het einde van dit seizoen te
stoppen met de werkzaamheden als Penningmeester voor de SZVV.

Dit betekent dat de SZVV vanaf 1 juli 2022 een nieuwe penningmeester nodig heeft.

Graag wil ik jullie verzoeken om binnen jullie netwerk uit te kijken naar een gegadigde die
gemiddeld een uur per week gedurende het seizoen kan besteden aan administratieve taken.

De financiële administratie wordt gevoerd met Exact Online. Deze heeft diverse digitale
koppeling met o.a. de bank en het SZVV leden- en competitieprogramma voor het
automatisch inlezen van mutaties.

Werkzaamheden penningmeester:
-het bijhouden van de mailbox van de penningmeester,
-het aanmaken en verzenden van nota’s zoals de jaarlijkse contributienota’s, de boetes,
doorbelasting naar de KNVB., jeugdwintercompetitie,
-debiteurenbeheer,
-het controleren en boeken van de inkoopfacturen met behulp van scan en herken,
-het verwerken van de maandelijkse scheidsrechter vergoedingen en consumpties naar
de Sportcafés,
-het doen van betalingen,
-het monitoren van een juiste verwerking van de salarisadministratie en
verzekeringsportefeuille. Indien van toepassing toezien op een correcte
verzuimbegeleiding bij ziekte van personeelsleden,
-het opstellen van de begroting aan het begin van het seizoen,
-indien mogelijk het maken van het jaarrapport.

De penningmeester kan rekenen op een maandelijkse vrijwilligersvergoeding, rekening
houdend met de fiscale regels hieromtrent. Eventueel kan er een pc/laptop en/of printer ter
beschikking worden gesteld.

De huidige penningmeester heeft aangegeven te blijven tot dat de nieuwe kandidaat is
ingewerkt, dit neemt niet weg dat we nu al de zoekactie inzetten om zo tijdig te kunnen
schakelen.

De SZVV stelt het zeer op prijs als de verenigingen actief gehoor willen geven aan deze
oproep om zo de continuïteit van de SZVV verder te versterken.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van de SZVV
Herrold Pronk
Voorzitter
 
overig nieuws