Instructie invoering CTB (Controle Toegangs Bewijs) per 8-11-2021
(07-11-2021)
 
Geachte verenigingen,


Na overleg met een vertegenwoordiger van de KNVB enerzijds en bestuur SZVV anderzijds
is het SZVV bestuur tot nader order tot de volgende werkwijze gekomen voor de CTB (Controle Toegangs Bewijs).

Het SZVV bestuur wil de controle aan de deur niet door haar leden laten uitvoeren o.a. omdat er dan iemand bij de deur moet staan van 18:30 tot middernacht.

Daarom is gekozen voor de volgende oplossing:

In de sporthallen is sowieso CTB verplicht en dit wordt in een aantal sporthallen middels borden zeer duidelijk aangegeven.
Voor de zaalvoetballers die vervolgens de zaal zullen betreden dient de bestuursdienst middels de coronacheck app
(info zie onder aan deze mail) voorafgaand aan de wedstrijd de CTB uit te voeren. Spelers zijn verplicht om een CTB te tonen.

Indien spelers weigeren CTB te tonen dan graag spelers verzoeken de zaal te verlaten. Mochten ze dit niet doen wordt wedstrijd niet gespeeld.
Gaarne op bestuursdienstrapportage melden welke team niet wilde meewerken. GEEN namen vermelden.
Coach en scheidsrechter hoeven CTB niet te tonen. Dit is volgens de instructie van de rijksoverheid.

Verenigingen zijn inmiddels gevraagd om opgave te doen van teams die niet kunnen spelen vanwege de nieuwe coronaregels.
Als deze teams zijn aangemeld bij de competitieleider zullen de wedstrijden van deze teams uit de planning gehaald worden.

Omdat het ondoenlijk is om tegelijkertijd ook het te publiek te controleren zullen we de sporthalbeheerders vragen
om de ingang tot deze ruimte of af te sluiten of zelf voor de CTB zorg te dragen. Gevolg kan dus zijn dat de tribune in een sporthal niet toegankelijk is tijdens wedstrijden van de SZVV.

Mocht bestuursdienst niet aanwezig zijn is eerstgenoemde team verantwoordelijk voor de CTB.

Sporthalbeheerders zullen we uiteraard ook meenemen in de info.

Hoe kan ik de controle van het CTB uitvoeren?

Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig.
De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen
en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan.
Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:
• De eerste letter van de voornaam; en/of
• De eerste letter van de achternaam; en/of
• De geboortedag; en/of
• De geboortemaand
Daarnaast vindt er ook direct een check op corona gerelateerde gezondheidsklachten plaats.

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:
• de scanner groen kleurt; en
• het ID overeenkomt; en
• de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft
CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer).
Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat.
Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken, zie coronacheck.nl.
 
overig nieuws