home

SZVV API Wizard

© 1984-2022 ERKASOFT

selecteer het gewenste overzicht:

standen

wedstrijden

bestuursdiensten


Het gebruik van deze informatie en software is uitsluitend toegestaan voor aangesloten verenigingen en sponsors van SZVV.
Ter controle dient het domein, waarbinnen dit gebeurd, te worden gemeld aan info@szvv.nl
Onderaan de output van de API wordt een bronvermelding weergegeven. Deze mag niet worden gefilterd.

Bij onrechtmatig gebruik zal de API voor het betreffende domein worden geblokkeerd.

Vragen en suggesties kunnen aan info@erkasoft.nl worden gezonden

developted by

hosted by

© 2011-2022 ERKASOFT