leden van verdienste
 
  Bos, dhr. P 2001
  Bosma, dhr. T 2001
  Dijk, dhr. J van 2001
  Dijkstra, dhr. R 2001
  Graaf, dhr. A de 2001
  Luik, dhr. H 2001
  Prins, dhr. M 2001
  Schagen-Himmeroder, mw. C 2001
  Tuyl, dhr. L van 2001
  Wals, dhr. C 2001
  Windt, dhr. L 2001
  Bakker, dhr. W 2002
  Schuyt, dhr. H 2002
  Vries-Molenaar, mw. M de 2002
  Sluys, dhr. J van der 2004
  Opzeland, dhr. JJN van 2006
  Weernekers, dhr. K 2006
  Kouseband, dhr. J 2008
  Marees-Mientjes, mw. M 2008
  Meijering, dhr. B 2008
  Nieborg, dhr. W 2008
  Verwer, dhr. H 2008
  Bierhaalder, dhr. J 2009
  Schipper, dhr. D 2009
  Tamis, dhr. SJ 2009
  Nijs, dhr. FGM de 2014
  Pronk, dhr. HJM 2014