Algemene ledenvergadering SZVV 2019
(04-09-2019)
 

Op donderdag 28 november 2019 wordt u uitgenodigd voor de “Algemene Ledenvergadering” die plaats zal vinden in “Café Het Oude Slot“, Markt 21 te Schagen.
Inloop 19:30 uur aanvang vergadering 20:00 uur.
Indien u agendapunten wilt opvoeren dient u voor 14 november uw punten te mailen naar de secretaris van de SZVV.

De agendapunten zijn:
1 Opening door de voorzitter
2 Vaststellen van de agenda
3 Mededelingen / ingekomen stukken
4 Vaststellen van de notulen van 22 november 2018. (deze staan op de website)
5 Wijzigingen Huishoudelijk Reglement en Statuten
6 Financieel verslag 2018 - 2019
7 Begroting 2019 - 2020
8 Competitiezaken
8.1 Competitie
8.2 Voortgang digitalisering
9 Secretariaat/ledenadministratie
10 Scheidsrechterzaken
11 Rondvraag
12 Sluiting
 
overig nieuws