Algemene ledenvergadering SZVV
(28-09-2018)
 
Algemene ledenvergadering SZVV 2018

Op donderdag 22 november 2018 wordt u uitgenodigd op de “Algemene Ledenvergadering” die plaats zal vinden in café “ het oude slot “, Markt 21 te Schagen.
Inloop 19.30 uur aanvang vergadering 20.00 uur.
Indien u agendapunten wilt opvoeren dient u voor 8 november uw punten te mailen naar de secretaris van de SZVV.

De agendapunten zijn

01 Opening door de voorzitter,

02 Vaststellen van de agenda,

03 Mededelingen / ingekomen stukken,

04 Vaststellen van de notulen van 9 november 2017. (staan op de website)

05 Wijzigingen Huishoudelijk reglement.

06 Financieel verslag 2017 – 2018.

07 Begroting 2018 – 2019,

08 Competitiezaken,
8.1 Competitie,
8.2 Voortgang “Digitalisering”
8.3 Effectieve speeltijd

09 Secretariaat/ledenadministratie,
9.1 Inschrijfformulier aspirant.leden (Vinkjes voor accoord)

10 Rondvraag,

11 Sluiting van de vergadering
 
overig nieuws