instructies bestuursdienst SZVV
  bijgewerkt: oktober 2018
  
 voor de bestuursdienst
  Voor aanvang van de bestuursdienst kan met de URL code, aan de vereniging toegezonden per e-mail, een papieren exemplaar van de rapportage worden afgedrukt.
  Deze kan worden meegenomen naar de sporthal, waar deze wordt gebruikt om de gegevens van spelers te controleren en eventueel te corrigeren.
  Bovendien kunnen op het formulier uitslagen en opmerkingen worden genoteerd.
  Dezelfde code wordt in de app gebruikt om de bestuursdienst toe te voegen.
  Let op: in de sporthal zijn geen rapportageformulieren aanwezig!
  
 aanvang bestuursdienst
  Leden van de bestuursdienst mogen niet optreden als coach.
 Voor iedere 2 wedstrijden heeft de bestuursdienst recht op één consumptie per persoon.
 Daarnaast heeft de scheidsrechter recht op één consumptie voor iedere gefloten wedstrijd.
  
 voor de wedstrijd
 Indien de bestuursdienst niet aanwezig is en deze is aangesteld om te fluiten dient het thuisspelende team een scheidsrechter aan te stellen.
 Het thuisspelende team zorgt voor de wedstrijdbal (plofbal).
 De digitale spelerspassen dienen te worden gecontroleerd door de bestuursdienst of scheidsrechter op persoon en geldigheid.
 Controleer middels de app dat alle spelers in de teamopgave voorkomen.
 Iedere speler, die niet in de teamopgave voorkomt, dient in de opmerkingen te worden vermeld!
  
 tijdens de wedstrijd
 De wedstrijdklok starten op het vastgestelde tijdstip, ook als de wedstrijd nog niet begint.
 De wedstrijdklok door laten lopen, ook als er niet gespeeld wordt.
 Tijdens de wedstrijden mag er niet worden gevoetbald naast het speelveld.
  
 na de wedstrijd
 Indien een scheidsrechter is aangesteld, in de app aangeven of deze aanwezig was.
 De uitslag in de app vermelden.
 Als de wedstrijd niet is gespeeld, de uitslag leeglaten en niet gespeeld selecteren. Vul bij opmerkingen de reden in!
 Indien er is gevochten, geslagen, gespuugd of nagetrapt met letsel dient dit altijd bij opmerkingen te worden vermeld
 Ongevallen altijd bij opmerkingen vermelden
 Wijs betrokkene op de mogelijkheid om een ongevalformulier van de SZVV-site te downloaden.
  
 einde bestuursdienst
 Bij algemene opmerkingen dienen alle onregelmatigheden te worden vermeld. (bv. vernielingen)
 De gegevens dienen volledig te worden ingevuld in de app.
 De leden van de bestuursdienst zijn verantwoordelijk voor het volledig invullen en opslaan van de gegevens!
  
 materialen opbergen en de kast afsluiten.
 De sleutel van de kast afgeven aan de beheerder of, indien afwezig, in de kantine van de sporthal.
 Raadpleeg bij problemen altijd een bestuurslid van SZVV.
  
 open de App of mobiele omgeving
 Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:
 - open de link in het e-mailbericht
 - neem de code van het formulier (onderaan de pagina) over in de app
 - scan met telefoon of tablet de QR-code op het formulier
 De rapportage is bereikbaar na afloop van de laatste wedstrijd tot 18:00 uur de volgende dag.
 Bij iedere wedstrijd de uitslag invullen.
 Vul ook ontbrekende spelers in.
 Vul ook bij iedere wedstrijd de eventuele opmerkingen in.
 Klik bij iedere wedstrijd op Opslaan
 Als de wedstrijd goed is opgeslagen, verschijnt achter de wedstrijd:
 Vul ook de eventuele aanvullende opmerkingen in.
 Klik bij de bestuursdienst op Opslaan
 Als de bestuursdienst goed is opgeslagen, verschijnt achter de bestuursdienst:
  
 telefonisch (indien geen internet-verbinding)
 Als het niet mogelijk is om de digitale bestuursdienstrapportage te verzenden, geef dan de uitslagen dezelfde avond telefonisch door aan de competitieleider.
 - Telefoon: 0224-712020
 - Kies optie 1
 - De uitslagen kunnen worden ingesproken in de voicemail
 - Vermeld duidelijk de sporthal, datum, teams en uitslagen
 - Bovendien per wedstrijd de eventuele opmerkingen en aanwezigheid van de scheidsrechter doorgeven
 - Vermeld ook de reden van het niet versturen van de rapportage!
  
 Let op!
 Bij het niet of niet volledig doorgeven van de bestuursdienstrapportage kan een boete in rekening worden gebracht!