technisch nieuws actueel
Per ongeluk wachtwoorden gereset
(01-08-2023)
Helaas, door een verkeerde actie van beheer zijn op 31 juli 2023 een aantal wachtwoorden in Ledenbeheer gereset.
Gebruikers kunnen middels 'wachtwoord vergeten' een nieuw wachtwoord aanvragen.
Als dat niet lukt, graag een e-mailbericht aan ledenbeheer.

Excuses voor het ongemak!

Inloggen bij SZVV
(10-10-2022)
De systemen van SZVV kennen inmiddels 5 inlog-mogelijkheden
  -  LEDENBEHEER
  -  VERENIGING
  -  TEAM-SAMENSTELLING
  -  SCHEIDSRECHTER
  -  BESTUURSDIENST
Let op:
Iedere inlog-methode heeft een eigen wachtwoord en code!

LEDENBEHEER
Deze functie is uitsluitend bestemd voor de ledenbeheerders van verenigingen. (meestal de secretaris)
Hier staan aspiranten die door de vereniging moeten worden aangemeld.
Ook zijn hier de leden per vereniging te vinden.
Hier kunnen mutaties worden ingevoerd en pasfoto’s en legitimaties worden toegevoegd bij leden en aspiranten.
Inloggen
https://leden.szvv.nl/login
Wachtwoord uitgegeven door ERKASOFT

VERENIGING
Deze functie is uitsluitend bestemd voor de secretarissen van aangesloten verenigingen.
Hier kan het wachtwoord voor de team-samenstelling worden ingesteld en gewijzigd.
Dit wachtwoord zal door de secretaris worden gecommuniceerd naar coaches en aanvoerders.
De secretaris kan hier ook de samenstelling van alle teams wijzigen.
Later kunnen hier nog andere functies worden toegevoegd.
Inloggen
https://szvv.nl/ver
Wachtwoord uitgegeven door SZVV-competitieleider

TEAM-SAMENSTELLING
Deze functie is in de mobiele omgeving en in de App beschikbaar.
Hier kunnen spelers aan teams worden toegevoegd en verwijderd.
Tevens wordt hier de aanvoerder geselecteerd.
Inloggen
op pc
op telefoon of tablet
middels de App (installeer uit Play Store)
Wachtwoord uitgegeven door secretaris van betreffende vereniging

SCHEIDSRECHTER
Deze functie is in de mobiele omgeving en in de App beschikbaar.
Hier kan een scheidsrechter de spelers controleren bij een wedstrijd.
Tevens kan hij de uitslag invoeren of corrigeren en zo nodig opmerkingen toevoegen.
Inloggen
op pc
op telefoon of tablet
middels de App (installeer uit Play Store)
Wachtwoord uitgegeven door ERKASOFT

BESTUURSDIENST
Deze functie is in de mobiele omgeving en in de App beschikbaar.
Hier kan de aangestelde bestuursdienst de spelers controleren bij een wedstrijd.
Tevens kan hij de uitslag invoeren of corrigeren en zo nodig opmerkingen toevoegen.
Inloggen
op pc
op telefoon of tablet
middels de App (installeer uit Play Store)
Code uitgegeven door SZVV-competitieleider

Indelen spelers in teams
(24-08-2021)
Om spelers in de teams in te delen, moet allereerst voor ieder team een wachtwoord zijn ingesteld.
Dit is een taak van de secretaris van betreffende verenigingen.

Een team, zonder wachtwoord wordt in de app en mobile omgeving grijs weergegeven en kan niet worden geselecteerd voor team-opgave.

Als je niet de app gebruikt, kan je ook de mobile omgeving in de browser benaderen.
Ga hiervoor naar:https://szvv.nl/mobile

Een secretaris kan in verenigingsbeheer de spelers van alle teams aanpassen
Ga hiervoor naar:https://szvv.nl/ver