nieuws archief
Algemene ledenvergadering SZVV
(28-09-2018)
Algemene ledenvergadering SZVV 2018

Op donderdag 22 november 2018 wordt u uitgenodigd op de “Algemene Ledenvergadering” die plaats zal vinden in café “ het oude slot “, Markt 21 te Schagen.
Inloop 19.30 uur aanvang vergadering 20.00 uur.
Indien u agendapunten wilt opvoeren dient u voor 8 november uw punten te mailen naar de secretaris van de SZVV.

De agendapunten zijn

01 Opening door de voorzitter,

02 Vaststellen van de agenda,

03 Mededelingen / ingekomen stukken,

04 Vaststellen van de notulen van 9 november 2017. (staan op de website)

05 Wijzigingen Huishoudelijk reglement.

06 Financieel verslag 2017 – 2018.

07 Begroting 2018 – 2019,

08 Competitiezaken,
8.1 Competitie,
8.2 Voortgang “Digitalisering”
8.3 Effectieve speeltijd

09 Secretariaat/ledenadministratie,
9.1 Inschrijfformulier aspirant.leden (Vinkjes voor accoord)

10 Rondvraag,

11 Sluiting van de vergadering

Definitieve indeling seizoen 2018 2019
(07-06-2018)
De definitieve indeling voor het seizoen 2018 2019 staat op de website!

De klassen met 14 teams zijn gereduceerd tot 1 namelijk de dames 3e klasse.
Deze klasse speelt een speelschema waarbij de 15 teams eerst éénmaal tegen elkaar spelen, m.a.w. 14 wedstrijden worden er gespeeld.
Daarna worden minimaal 2 bekerrondes ingepland en zodra de competitiewedstrijden gespeeld zijn, wordt de ranglijst gesplitst waarbij de teams in het "linker rijtje nog éénmaal tegen elkaar spelen en zo ook de teams uit het rechter rijtje.
2 teams uit de 3e klasse zullen promoveren naar de dames 2e klasse.

De 1e bekerronde zal in week 36 = de week vanaf 3 september worden ingepland.
KNVB start deze week ook met bekerrondes doch dit programma zal nog even op zich laten wachten.
Daarnaast start naar alle waarschijnlijk ook de ere - en 1e divise competitie zodat mogelijk nog een wedstrijd van Scagha toegevoegd kan worden in deze week van SZVV bekerronde.

De teams uit de JO19 zijn v.w.b bekertoernooi ingedeeld in Beker A dus gezamenlijk met de teams uit de hoofdklasse en de 1e klasse.

Het totaal aantal teams dat zich heeft ingeschreven voor het seizoen 2018 2019 bedraagt 197, een kleine daling t.o.v. het vorige seizoen

Afgelasting SZVV programma
(11-12-2017)
In navolging op de KNVB is, gezien code oranje waarschuwing, het gehele zaalvoetbalprogramma van de SZVV voor vanavond, 11 december 2017, afgelast.


competieleider SZVV

Definitieve indeling seizoen 2017/2018
(11-07-2017)
De indeling zoals deze nu op de website staat is de definitieve versie

Verzekering KNVB
(02-12-2016)
De KNVB heeft voor haar leden 2 collectieve aanvullende verzekering, de collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering, afgesloten. Bij ongevallen/incidenten moet altijd eerst de "eigen" verzekering ingeschakeld worden. Keert deze gedeeltelijk of wellicht helemaal niet uit, dan kan men de collectieve verzekering van de KNVB inschakelen. Op www.knvb.nl/Assist staat een beknopt dekkingsoverzicht van deze verzekeringen. Ook staat op die website alsmede op de website van de SZVV een schadeformulier dat gebruikt moet worden bij melding van een ongeval. Dit formulier kan worden verzonden aan W.A. Hienfield B.V., Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam t.a.v. afdeling Medisch Varia Schade. Het SZVV bestuur zal ervoor zorgdragen dat in de sporthallen een schadeformulier aanwezig is.

Inzage spelerskaarten
(19-11-2016)
Spelerskaarten worden voorafgaand aan de wedstrijd door de scheidsrechter en door de bestuursdienst waarschijnlijk ook tijdens de wedstrijd gecontroleerd.
Het SZVV bestuur heeft besloten dat ook de coach of aanvoerder van een team voorafgaand of tijdens de wedstrijd, inzage mag hebben in de spelerskaarten van zijn of haar tegenstander.
Indien dit door de bestuursdienst/tegenstander wordt geweigerd wordt dit of via het digitale rapportage formulier bestuursdienst of via de mail aan de competitieleider gemeld en verliest het team dat de inzage weigert reglementair met 3-0.

Wedstrijden weer zichtbaar
(20-10-2016)
Door een technische fout zijn de wedstrijden niet zichtbaar op de site.
Voor raadplegen is alleen het programmablad te gebruiken.

Er wordt alles aan gedaan om de informatie zo snel mogelijk weer up to date te brengen.
Excuses voor de overlast.

ERKASOFT domeinbeheer

UPDATE: 22-10-2016 21:03
Inmiddels is alles weer hersteld.
Met dank aan de competitieleider!

Agenda Algemene Leden Vergadering 2016
(20-09-2016)

Op 27 oktober 2016 wordt u uitgenodigd op de “Algemene Ledenvergadering” die plaats zal vinden in café “Het Oude Slot“, Markt 21 te Schagen.
Inloop 19.30 uur aanvang vergadering 20.00 uur.
Indien u agendapunten wilt opvoeren dient u voor 15 oktober uw punten te mailen naar de secretaris van de SZVV.

De agendapunten zijn:

1.     Opening door de voorzitter

2.     Vaststellen van de agenda

3.     Mededelingen/ ingekomen stukken

3.1.   Vergoedingen scheidsrechters

3.2.   Contract Sportfondsen

3.3.   Jubilarissen

4.     Vaststellen van de notulen van 26 november 2015. (Staan op de website)

5.     Bestuursverkiezing,

5.1.   Bestuur draagt Fred Jansen voor als penningmeester

5.2.   Dick van den Berg aftredend en herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris. De kandidaatstelling voor een bestuursfunctie dient te zijn ondertekend door minimaal 3 SZVV leden en door de kandidaat persoonlijk.

6.     Financieel verslag 2015 – 2016.

7.     Begroting 2016 – 2017

8.     Competitiezaken,

8.1.   Competitie

8.2.   Digitale Rapportageformulier Bestuursdienst

8.3.   Programmablad

8.4.   Zaalvoetbalregels KNVB

8.5.   Medailles: kampioenen competitie en beker. Gaan wij hiermee door?

9.     Secretariaat/ledenadministratie

9.1.   Ledentoename 2016 – 2017

10.  Rondvraag

11.  Sluiting

 Algemene Leden Vergadering 2016
(14-09-2016)
Leden, bestuurders en scheidsrechters.

De algemene leden vergadering zal worden gehouden op donderdag 27 oktober 2016 om 20.00 uur te Schagen. U gelieve deze datum in uw agenda vast te leggen. 
Locatie en agenda zal binnenkort via de mail worden gezonden. Tevens zal deze info op de website geplaatst worden.

Namens het bestuur,

Co Duineveld
Competitieleider

Digitale Rapportage Bestuursdienst
(17-08-2016)
Voor de invulling van het bestuursdienstformulier is een mail aan de verenigingen verzonden om alle teamleden, vanuit de ledenadministratie, toe te voegen aan het team waarin zij spelen. Is een speler geen lid kan hij of zij dus niet toegevoegd worden! Dit betreft een eenmalige actie. Daarna hoeft dit alleen te worden aangepast als de samenstelling van het team wijzigt.
Door de competitieleider worden de verenigingen aangesteld voor de bestuursdiensten. Zodra dit is gerealiseerd ontvangt de secretaris van de vereniging een mail met daarin een link.
De secretaris van de vereniging dient deze mail met link door te sturen naar de coach/ aanvoerder van het team dat de betreffende avond bestuursdienst heeft. De coach/aanvoerder op zijn beurt zal deze mail met link weer doorsturen naar een van zijn teamleden die aangewezen is voor de bestuursdienst. In de kop van bestuursdienstformulier staat o.m. datum, sporthal, dienstdoende vereniging en de QR-code. Vervolgens staan de wedstrijden van de betreffende avond vermeld, de spelers die in de teams spelen, de eventueel door de SZVV aangestelde scheidsrechter en per wedstrijd ruimte voor opmerkingen indien nodig door de bestuurdienst in te vullen.
Nu zijn er voor dienstdoende leden van de bestuursdienst op de dag van bestuursdienst de volgende twee mogelijkheden:
1. Hij of zij kan met de ontvangen link het bestuursdienstformulier voor aanvang van de bestuursdienst printen en s-avonds meenemen naar de sporthal. Namen van spelers met ontbrekende spelerspassen kunnen door de bestuursdienst bij opmerkingen op de print genoteerd worden. Zodra een wedstrijd gespeeld is uitslag en eventuele opmerkingen op het bestuursdienstformulier vastleggen. Bij opmerkingen dienen bijvoorbeeld ook de naam en lidcode van de speler vastgelegd te worden die een gele kaart heeft gekregen. Tevens aangeven of de aangestelde scheidsrechter aanwezig was. Dit ook zo voor de volgende wedstrijden op deze avond.
Als alle wedstrijden gespeeld zijn de link op je smartphone opnieuw aanklikken (internetverbinding vereist) en dan de gegevens overnemen in de Digitale Rapportage Bestuursdienst zoals je deze op de papieren versie hebt genoteerd. Als alles gevuld is op verzenden klikken.
Let op zodra een verplicht veld niet is ingevuld vindt geen verzending plaats!
Mocht je controleren of verzending is geslaagd kan je altijd bij gespeelde wedstrijden kijken.
Staan de uitslagen hier niet, dan is er iets misgegaan met de verzending. Je hebt echter tot de volgende morgen 12.00 uur de tijd om het Digitale Rapportage Bestuursdienst via de link of eventueel via de QR-code te versturen.
2. Hij of zij print niets maar je hebt de link via de mail op je smartphone staan. Je kunt de spelerspassen controleren /raadplegen via de link met je smartphone.
Je moet dan uiteraard wel internet hebben!
Omdat je tussentijds GEEN informatie kunt vastleggen via je smartphone op het bestuursdienstformulier zal je de informatie, zoals hierboven bij 1 is genoemd, toch even op papier moeten vastleggen om aan het einde van de avond via je smartphone e.e.a. door te geven.
Als alle wedstrijden gespeeld zijn de link op je smartphone opnieuw aanklikken en dan de gegevens vastleggen in de Digitale Rapportage Bestuursdienst zoals je in de loop van de avond deze op papier hebt genoteerd.
Als alles gevuld is op verzenden klikken. Let op zodra een verplicht veld niet is ingevuld vindt geen verzending plaats. Mocht je controleren of verzending is geslaagd kan je altijd bij gespeelde wedstrijden kijken. Staan de uitslagen hier NIET is er iets mis gegaan met de verzending. Je hebt echter tot de volgende morgen 12.00 uur de tijd om het Digitale Rapportageformulier Bestuursdienst via de link te versturen.

Als de bestuursdienst de informatie hetzij via de link, hetzij via de QR-code (vanaf het geprinte bestuursdienstformulier) heeft doorgegeven, ziet de competitieleider de Digitale Rapportage Bestuursdienst op mijn pc. Indien er zaken gemeld worden die een verdere aanpak nodig hebben, dan kan de competitieleider dat de volgende dag al oppakken!
Het zal even wennen zijn, maar het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat deze wijze van doorgeven van digitale informatie een passende stap is in de voortschrijdende (zaalvoetbal) wereld van automatisering.
Voor vragen is de competitieleider bereikbaar op telefoonnummer 0224 712020 optie 2.

Programmablad
(21-06-2016)
Het laatste programmablad met daarin o.m. de eindstanden seizoen 2015 2016 en de voorlopige indeling seizoen 2016 2017 staat op de website.
Gaarne voor uw vereniging uw teaminschrijvingen controleren. Voorlopige indeling wordt 30 juni definitief

Datum en locatie algemene ledenvergadering gewijzigd
(11-11-2015)
Op verzoek van de besturen van Vios '79, DWOW, VZV, Nieuwe Niedorp, FC de Ruif en Scagha is de geplande algemene ledenvergadering op 19.11.2015 in het oude Slot te Schagen verplaatst naar donderdag 26.11.2015 in sporthal de Multitreffer in 't Zand

Vluchtelingenopvang in Spartahal
(21-10-2015)
Het bestuur van de SZVV is dinsdag 20 oktober 2015 op de hoogte gesteld van de vluchtelingenopvang in de Spartahal
van zaterdag 24 oktober t/m maandag 2 november. Hierover heeft u vandaag, woensdag 21 oktober, meer in de krant gelezen.

Dit betekent dat de hal voor alle sportactiviteiten niet toegankelijk is. De geplande SZVV wedstrijden op deze 4 wedstrijddagen in deze periode
worden geannuleerd en zullen in de 1e week van januari 2016 op woensdag 6 en vrijdag 8 januari 2016 in de Spartahal en op 7 en 8 januari 2016
in de Groeneweghal opnieuw worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet

Bestuur SZVV

oproep algemene ledenvergadering
(16-10-2015)
Locatie:     ’t Zand, Sporthal Multitreffer
Datum:      26 november 2015
Aanvang:  20.00 uur

Agenda

1      Opening

2      Vaststellen agenda

3      Ingekomen stukken en mededelingen

4      Notulen algemene ledenvergadering van 20 november 2014 en bijzondere ledenvergadering 20 mei 2015

5      Financieel verslag 2014/2015

6      Meerjarenbegroting 2015/2016 e.v.

7      Bestuursverkiezing

          secretaris:
          Het bestuur stelt voor de heer M. Dekker als nieuwe secretaris.

          redacteur programmablad:
          vacature

          ledenadministratie:
          Wijziging betreft de vervanging van bestuurslid S.J. Duineveld door de heer P. N. W. de Geus.
          De heer S.J. Duineveld blijft bestuurslid.

          Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij de voorzitter.
          Deze kandidaatstelling dient door 3 SZVV leden en de kandidaat zelf te zijn ondertekend.

8      Strafzakencommissie SZVV

9      Aanpassing huishoudelijk reglement

10    Spelerspassen

11    KNVB zaalvoetbal regels

12    Rondvraag

13    Sluiting

Eerste programmablad verzonden
(21-08-2015)
Na enige vertraging is vandaag het eerste programmablad van het nieuwe seizoen verzonden.

Met vriendelijke groet,
Co Duineveld
competitieleider

Spelerspassen nieuwe leden vertraagd
(19-07-2015)

I.v.m. vertraging van minimaal 14 dagen voor de aanvraag van de lidcode van nieuwe leden bij Sportlink (KNVB) moet u langer dan gebruikelijk wachten op nieuwe spelerspassen van uw nieuwe leden.
Na contact met Sportlink Service Desk is gebleken dat er nog ruim 500 mutaties wachten op verwerking waaronder die van de SZVV.

De status van spelerspassen kan worden nagevraagd bij de competitieleider.Voorlopige indeling
(29-06-2015)
De voorlopige indeling van de competities en toernooien is bekend.
Deze staat op de site en in het laatste programmablad van het seizoen.

LET OP
Er kan tot 13 juli 2015 op de indeling worden gereageerd!
Daarna wordt deze definitief.

KNVB nacompetitie
(09-05-2014)
Voor de nacompetitie zijn er nog 2 KNVB wedstrijden te spelen

- Woensdag 13 mei Groeneweghal, aanvang 21.00 uur: Scagha 2 - Reiger Boys 1

- Vrijdag 15 mei Harenkarspelhal, aanvang 20.40 uur: FC de Ruif 1 - Texel '94

oproep bijzondere ledenvergadering (gewijzigd)
(08-05-2015)

Het bestuur van de Schager Zaalvoetbal Vereniging (SZVV) nodigt alle leden, verenigingsbesturen en scheidsrechters uit tot het bijwonen van de bijzondere ledenvergadering.

Datum: Woensdag 20 mei 2015
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Het Oude Slot te Schagen

Zaterdag 25 april 2015 is onze voorzitter en competitieleider Jaap van der Sluijs overleden.
Zaterdag 2 mei hebben wij afscheid van hem genomen.
Dit betekent een enorme aderlating voor de SZVV en daarom wil ik een bijzondere ledenvergadering uitroepen en uw bestuur uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.
Hier wil ik met u overleggen en bespreken: hoe het seizoen 2015 - 2016 en verder met de SZVV?

Namens het SZVV bestuur
Co Duineveld
Penningmeester

In Memoriam
(26-04-2015)


Op 25 april 2015 is plotseling overleden
Jaap van der Sluijs
op de leeftijd van 77 jaar

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Jaap was de grondlegger en medeoprichter van de Schager Zaalvoetbal Vereniging
De laatste jaren was Jaap voorzitter en competitieleider

Het bestuur wenst de familie en naasten veel sterkte met de verwerking van dit verlies

De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op zaterdag 2 mei.

Inschrijf-formulieren 2015 - 2016
(20-03-2015)
Vandaag zijn de inschrijf-formulieren voor het nieuwe seizoen verzonden aan de secretarissen van de aangesloten verenigingen.
De inschrijving dient door de competitieleider te zijn ontvangen uiterlijk op 31 mei 2015.

Heeft u, als secretaris, geen formulier ontvangen:
- controleer dan of het bij uw vereniging opgegeven e-mailadres correct is
- controleer de spam-map (ongewenste e-mail)
- vraag bij de competitieleider een inschrijf-formulier aan voor uw vereniging

Nieuwe verenigingen kunnen ook bij de competitieleider een inschrijf-formulier opvragen.

Voor contactgegevens, zie in het menu onder organisatie, bestuur

Maandag 10 november a.s.
(04-11-2014)
Geachte lezer,

Op maandag 10 november a.s. is het de Nationale Herdenkingsdag.
Nederland herdenkt dan de 298 slachtoffers van Malaysia Airlines vlucht MH 17.

Iedere SZVV zaalvoetbalvereniging kan deze maandag 10 november naar eigen keuze invullen.
Mocht u besluiten voor uw wedstrijd 1 minuut stilte te houden, overleg dit dan even met de tegenpartij en de scheidsrechter.

Met vriendelijke groeten,
J. van der Sluys
(waarnemend secretaris)

Technische problemen in Spartahal
(28-10-2014)
De beheerder van de Spartahal heeft melding gemaakt van de volgende technische problemen:

- de warmwatervoorziening van de douches is uitgevallen, waardoor helaas alleen een koude douche beschikbaar is
-  kortsluiting in scorebord, voorlopig is een los scorebord op de jurytafel beschikbaar

Er wordt alles aan gedaan om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.

De geplande wedstrijden gaan vooralsnog gewoon door!

herfstvakantie (aangepast bericht)
(17-07-2014)
De oorspronkelijke periode van de herfstvakantie blijft ongewijzigd.
Eerder berichten we hier dat de vrije periode werd verschoven, maar dit is teruggetrokken.

In de periode van  13 t/m 17 oktober 2014 organiseert SZVV geen wedstrijden.

De KNVB heeft in deze periode wel een aantal wedstrijden gepland.

herfstvakantie
(16-07-2014)
In het SZVV-blad van juni is een foutje geslopen.
De herfstvakantie is in de regio van 6 t/m 10 oktober 2014.
Uiteraard is er in deze week geen zaalvoetbal.

voorlopige indeling competities en toernooien
(14-06-2014)

De voorlopige indeling van de competities 2014 - 2015 staan op de site.
Ook de deelnemers aan de bekertoernooien zijn geplaatst.
Voor 26 juni 2014 kunnen op- en aanmerkingen en verzoeken worden gedaan bij de competitieleider.
Daarna wordt de indeling definitief!
In de eerste week van juli 2014 zal de competitieleider beginnen met het maken van het wedstrijdprogramma.
Op dit moment is er nog plaats voor junioren-teams in alle klassen!

 meisjesvoetbal
(14-06-2014)
Nadat eerder de mogelijkheid is aangekondigd om meisjesteams in te schrijven, is dit wegens onvoldoende interesse komen te vervallen.

Pupillen competitie 2014 - 2015
(14-06-2014)

Na de oproep op de site, blijkt er te weinig interesse te zijn voor D- en E- teams.
Helaas zullen er dit seizoen geen competities voor pupillen worden georganiseerd.

 Pupillen competitie 2014 - 2015
(19-04-2014)

Het SZVV bestuur is van plan om, in overleg met de KNVB, competities voor pupillen te organiseren.
Bij voldoende deelname zullen deze in het seizoen 2014 – 2015 gaat starten.

Binnenkort worden de inschrijfformulieren voor het komende seizoen aan de verenigingen gestuurd.
Hierop kan tevens worden ingeschreven op competities voor D- en E-pupillen.
Meisjes teams kunnen inschrijven van E-pupillen tot A-junioren.

Leeftijdsgrenzen voor jongens en meisjes voor het seizoen 2014-2015 zijn:
E - pupillen (9/10)         geboren op of na 1 januari 2004 t/m 31 december 2005
D - pupillen (11/12)       geboren op of na 1 januari 2002 t/m 31 december 2003
C  - junioren (13/14)      geboren op of na 1 januari 2000 t/m 31 december 2001
B  - junioren (15/16)      geboren op of na 1 januari 1998 t/m 31 december 1999
A - junioren (17/18)       geboren op of na 1 januari 1996 t/m 31 december 1997
Dispensatie is mogelijk vanaf de C pupillen voor max 2 personen per team.

Wij vragen u om nu reeds bij uw leden te informeren, zodat uw vereniging straks kan inschrijven voor deze nieuwe competities.aandacht voor LEDENBEHEER
(15-01-2014)
aantallen

Indien je inlogt in LEDENBEHEER, zie je op het introductiescherm de aantallen per vereniging.

ledenhet totaal aantal leden van de vereniging (spelende en niet-spelende leden)
aspirantinschrijvingen die door de secretaris moeten worden geaccepteerd of afgekeurd - ACTIE!
aangemeldinschrijvingen die door de secretaris zijn geaccepteerd, maar nog niet door SZVV zijn verwerkt
mutatieswijzigingen die door de vereniging zijn ingevoerd, maar nog niet door SZVV zijn verwerkt
knvb mutatieswijzigingen die in Sportlink moeten worden ingevoerd, maar wegens ontbrekende gegevens blijven staan - ACTIE!
niet spelendcoaches, trainers, scheidsrechters, begeleiders die niet aan wedstrijden deelnemen
niet ingedeeld   leden welke door de vereniging nog (steeds) niet in teams zijn ingedeeld - ACTIE!

Overal waar ACTIE! achter staat, wordt dus actie van de betreffende secretaris verwacht!
In het menu lijsten kunnen bovenstaande lijsten worden gedownload

verlopen spelerspassen

Omdat de ledenlijsten welke vorig jaar door de verenigingen zijn aangeleverd, niet altijd goed zijn gecontroleerd, klopt de geldigheidsdatum van de spelerspas in veel gevallen niet.
Er komen berichten binnen dat spelers die volgens LEDENBEHEER geen geldige spelerspas hebben, wel over een geldige pas beschikken.
De secretarissen worden hierbij verzocht om de lijst van verlopen spelerspassen te controleren.
Indien een speler ten onrechte staat vermeld, verzoeke de datum van de pas door te geven.
Van de overige leden op deze lijst dient een pasfoto te worden aangeleverd, zodat de spelerspas kan worden vervangen.

Een speler zonder geldige spelerspas mag niet in een wedstrijd spelen!
Zonder geldige spelerspas ben je ook niet verzekerd.ontbrekende uitslagen
(05-01-2014)
Nadat de laatste wedstrijd in een sporthal is gespeeld, dient de bestuursdienst de uitslagen aan SZVV door te geven. De mogelijkheden hiertoe zijn kortgeleden uitgebreid. Dit kan met de mobiele telefoon, op internet, per e-mail of per telefoon.
Meestal gaat dat goed, maar soms wordt dit vergeten of blijven de uitslagen bij de sporthalbeheerder liggen.
Het SZVV bestuur moet dan de ontbrekende uitslagen gaan opvragen.

Hierbij de vraag aan verenigingen om, na een bestuursdienst door de eigen leden, te controleren of de uitslagen van de wedstrijden aanwezig zijn op de site.
Ook kan een team zelf aan de bel trekken als de uitslag van een gespeelde wedstrijd ontbreekt!

nieuwe lijst in LEDENBEHEER
(05-01-2014)
In LEDENBEHEER is een nieuwe lijst toegevoegd: verlopen spelerspassen
Op deze lijst staan de leden van een vereniging, waarvan de spelerspas ontbreekt, is aangevraagd, is verlopen of opnieuw is aangevraagd.
Juist omdat het aantal verlopen spelerspassen (nog steeds) onacceptabel hoog is, wordt hiervoor extra aandacht gevraagd.
Bij de vermelde leden ontbreekt de pasfoto of zijn de gegevens onvolledig, waardoor mutaties niet kunnen worden uitgevoerd.
Deze lijst kan, net als de overige lijsten, worden gedownload. Hierna kan deze naar behoefte worden gesorteerd of worden verstuurd aan belanghebbenden.
Een speler zonder geldige spelerspas mag niet in een wedstrijd spelen!

spelerspas gewijzigd
(05-01-2014)
De layout van de spelerspas is per 1 januari 2014 gewijzigd.
Soms komt het voor dat de gegevens van een speler worden aangepast, kort nadat er een spelerspas is aangemaakt. Vervolgens wordt er (indien noodzakelijk) weer een nieuwe pas aangemaakt.
Als de secretaris de eerste pas nog heeft liggen als hij de nieuwe ontvangt, is het niet altijd meteen duidelijk welke de goede is. Daarom is een code toegevoegd op de spelerspas.
Deze code staat links van de pasfoto en bestaat uit het moment dat de pas is aangemaakt, gevolgd door een interne code.
Voorbeeld: 20140103142531-00067519
Deze pas is aangemaakt op 3 januari 2014 om 14:25 uur. De interne code van dit lid is 67519.
De laatst aangemaakte pas moet dan aan de speler worden uitgereikt. Alle oudere passen moeten worden vernietigd.


jeugdwintercompetitie
(03-12-2013)
Over enkele weken start voor de 41ste keer het jeugdzaalvoetbal in onze regio.
Uniek in Nederland in deze opzet.
Er zullen 240 teams deelnemen verdeeld over 79 D pupillen, 68 E pupillen, 74 F pupillen en 19 kabouters.
Er zijn 456 uren ingehuurd voor 1362 te spelen wedstrijden.
Er spelen in onze regio 19 deelnemende verenigingen in 10 sporthallen.

lang gewacht, eindelijk gekomen
(17-10-2013)
Na een lange poos en veel arbeid, timmert de ledenadministratie eindelijk aan de weg.
Na vele uren, gestopt in het maken van het programma, is de laatste maanden dag en nacht gewerkt om de juiste gegevens in te brengen.
Dat heeft tot resultaat dat er ruim 400 spelerpassen richting de verenigingen zijn gegaan.

Nu nog de verlopen passen wegwerken.
Maar daar hebben wij uw medewerking voor nodig!
En daar rekenen wij dan ook op zodat we half december een volledig bijgewerkte ledenadministratie hebben.

oproep Algemene Ledenvergadering
(07-10-2013)
locatie: De Posthoorn te Schagen
datum: donderdag 21 november 2013
aanvang: 20:30 uur

Het bestuur van de Schager Zaalvoetbal Vereniging (SZVV) nodigt alle leden, verenigingsbesturen en scheidsrechters uit tot het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering SZVV 2013

Agenda:

1 Opening

2 Mededelingen en ingekomen stukken

3 Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 november 2012 (zie verder in dit blad)

4 Financieel verslag seizoen 2012-2013

5 Begroting seizoen 2013-2014

6 Bestuursverkiezing:
    Aftredend en herkiesbaar J. C. Duineveld
    Aftredend en herkiesbaar D. van den Berg
    Aftredend en niet herkiesbaar M. Dekker
    Aftredend en niet herkiesbaar R. Bakker

Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur.
De kandidaatstelling voor een bestuursfunctie dient te zijn ondertekend door minimaal 3 SZVV leden en de kandidaat zelf.

7 Verhoging boete
    Het bestuur stelt voor de boete voor niet doorgeven van uitslagen te verhogen van 15,- naar 45,-

8 Verlopen spelerspassen
    Het bestuur stelt voor per 1 januari 2014 een boete op te leggen aan uitkomende spelers zonder geldige spelerspas.
    Ondanks de oproep aan secretarissen om pasfoto's aan te leveren, zijn er eind september nog 630 verlopen spelerspassen in gebruik.

9 Rondvraag

10 Sluitingbestuursdienst formulier (NIEUW)
(05-08-2013)
Er is vanaf dit seizoen een nieuw formulier voor de bestuursdienst.
De leden van de bestuursdienst dienen dit volledig in te vullen en in de sporthal af te geven.
Nieuw is het doorgeven van de uitslagen van de wedstrijden.

Er is een nieuwe functionaliteit aan het SZVV systeem toegevoegd, waarin de bestuursdienst de uitslagen kan invoeren. Deze worden direct verwerkt en zichtbaar op de site.

Op het formulier staat een url (link voor internet), maar ook een QR-code.
Deze QR-code kan met de camera van een mobiele telefoon of tablet worden gescand, waarna automatisch de pagina wordt geopend.
Als je wel een telefoon met camera hebt, maar nog geen App voor het scannen van de code, installeer deze dan via de App-store (voor Iphone) of Play-store (voor Android). Zoek op QR-code.

De instructies voor gebruik van de uitslagen-pagina zijn te vinden op de site onder informatie.
Deze staan ook op de achterzijde van het formulier.

Definitieve indeling competities 2013 - 2014
(31-07-2013)
De definitieve indeling van de competities voor het seizoen 2013 - 2014 is gepubliceerd.
De indeling is te vinden onder: competitie. 

Definitieve indeling toernooien 2013 - 2014
(31-07-2013)
De definitieve indeling van de toernooien voor het seizoen 2013 - 2014 is gepubliceerd.
De indeling is te vinden onder: bekertoernooi.

Voorlopige indeling toernooien 2013 - 2014
(19-06-2013)
De voorlopige indeling van de toernooien voor het seizoen 2013 - 2014 is gepubliceerd.
De indeling is te vinden onder: bekertoernooi.

Voorlopige indeling competities 2013 - 2014
(17-06-2013)
De voorlopige indeling van de competities voor het seizoen 2013 - 2014 is gepubliceerd.
De indeling is te vinden onder: competitie. 

Aantallen bij einde seizoen 2012 - 2013
(06-06-2013)
bestuursleden: 12
scheidsrechters: 27
verenigingen: 57
teams: 215
klassen: 36
sporthallen: 13
competitie's: 26
toernooien: 7
gespeelde wedstrijden: 1671
doelpunten: 14182
strafpunten: 5
nieuwsberichten actueel: 11
nieuwsberichten archief: 11
fotoalbums: 2
foto's: 188
adverteerders: 3
API gebruikers: 10
hoogste aantal doelpunten per wedstrijd: 29
vereniging met hoogste aantal teams: Nieuwe Niedorp, ZVV  (19 teams)
team met meeste doelpunten: Ruif, FC de - 8 (206 doelpunten)
team met meeste gewonnen wedstrijden: Winkel - Da 4 (15 gewonnen wedstrijden)


Inschrijven nieuwe leden
(04-07-2013)
Nu de nieuwe applicatie voor ledenbeheer beschikbaar is, is ook de procedure voor inschrijven van nieuwe leden gewijzigd.
Een nieuw lid kan zich inschrijven in het LEDENBEHEER systeem.
De link hiervoor staat in het menu onder organisatie.
Nadat een lid zich heeft ingeschreven, kan de secretaris van de betreffende vereniging de aspirant aanmelden.
Inschrijvingen per post of e-mail worden hiermee overbodig.

Let op!
Voor bestaande leden is het (nog) niet mogelijk om zelf gegevens of foto's te wijzigen of aan te vullen.
Deze wijzigingen moeten bij de secretaris van de vereniging worden aangeleverd.

Criminelen plunderen rekeningen verenigingen en stichtingen
(19-12-2012)
Phishingcriminelen verleggen jachtterrein naar verenigingen en clubs.

De Telegraaf meldt op haar website en de voorpagina van de krant dat internetcriminelen zich richten op de bankrekeningen van verenigingen en stichtingen. Tot nu toe zijn vooral ouderenverenigingen het slachtoffer geworden waarbij deze soms voor tienduizenden euro’s zijn bestolen, schrijft De Telegraaf.

Rabobank heeft inmiddels gewaarschuwd dat phishingcriminelen momenteel hun jachtterrein hebben verlegd naar verenigingen en stichtingen. Ze bellen de penningmeester van desbetreffende vereniging of club op en proberen middels een gesprek de inlogcodes en wachtwoorden van internetbankieren te achterhalen.
This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.
Dit bericht is verzonden door ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 te (1082 PP) Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam onder nummer 34334259.Alle wedstrijden op 7 december 2012 afgelast
(04-12-2012)
Het SZVV bestuur heeft, in navolging van de KNVB, het volgende besloten:
Alle zaalvoetbalwedstrijden voor vrijdag 7 december 2012 worden afgelast!
Dit besluit is genomen in verband met het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen.


Ledenadministratie: stand van zaken
(03-04-2013)
Nadat begin oktober de ledenadministratie onderuit is gegaan, wordt er hard aan gewerkt om deze weer operationeel te krijgen.

De volgende zaken spelen:
-1- de informatie is voor een groot deel hersteld uit beschadigde bestanden
-2- secretarissen zijn opgeroepen om de informatie te controleren en waar nodig aan te vullen
-3- mutaties en aanmeldingen worden met vertraging verwerkt
-4- nieuwbouw internet-applicatie voor ledenadministratie

Statusoverzicht:
-1- Uitgevoerd.
-2- Op 2 november zijn aan 57 verenigingen ledenlijsten gestuurd met het verzoek deze te corrigeren. Van 56 verenigingen zijn de lijsten inmiddels terug ontvangen
      Nog steeds 1 ontbrekende verenigingen!
      Helaas zijn ontbrekende gegevens door veel verenigingen niet aangevuld.
      Zelfs de voornaam en nationaliteit van de leden zijn kennelijk bij veel verenigingen niet bekend!
-3- Onderhanden
-4- Onderhanden

Actueel:

- - Mutaties melden aan het e-mailadres ledenadministratie@szvv.nl

- - Als pasfoto's en kopie legitimatiebewijzen niet digitaal kunnen worden aangeleverd, deze voorlopig per post sturen aan:
      ERKASOFT: ledenadministratie SZVV
      Prins Johan Willem Frisolaan 540
      2263 ER Leidschendam

- - Voor pasfoto's geldt bovendien het volgende:
      Afgedrukte kopiën van foto's worden niet geaccepteerd!
      Originele pasfoto per post zenden of ingescande afbeelding van originele pasfoto per e-mail. (uitsluitend in jpg bestand)


- - Secretarissen worden opgeroepen hun adresgegevens bij de vereniging op de szvv site te controleren.
      Zonodig wijzigingen in adres, telefoon en/of e-mail doorgeven aan secretaris@szvv.nlOproep Algemene Ledenvergadering
(09-10-2012)

Het bestuur van de Schager Zaalvoetbal Vereniging (SZVV) nodigt alle leden, verenigingsbesturen en scheidsrechters uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2012.

Datum: Woensdag 21 november 2012
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Posthoorn te SchagenAgenda ALV 2012
(09-10-2012)
1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen Algemene Ledenvergadering van 30 november 2011 (zie programmablad oktober 2012)
4 Financieel verslag seizoen 2011 - 2012
5 Begroting seizoen 2012 - 2013
6 Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Jn v Opzeland Aftredend en herkiesbaar M Dekker Aftredend en niet herkiesbaar D Hagendijk Aftredend en niet herkiesbaar Mw T Broertjes Vacature: secretaris Vacature: competitieleider Vacature: formulierenbeheer Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur. De kandidaatstelling voor een bestuursfunctie dient te zijn ondertekend door minimaal 3 SZVV leden en de kandidaat persoonlijk.
7 Wijziging huishoudelijk reglement: Toevoegen artikel 29a en 29b. (zie programmablad oktober 2012)
8 Rondvraag
9 Sluiting

Van de penningmeester
(11-09-2012)
De nota’s voor het seizoen 2012/2013 zijn inmiddels weer aan de secretarissen van de verenigingen verzonden.
De korting die in de brief is vermeld wordt berekend over het inschrijfgeld lees de zaalhuur en bedraagt 5% bij betaling voor 15 november 2012.

Per abuis is in een aantal brieven aangegeven dat indien geen gebruik genaakt wordt van de korting, het bedrag van de nota voor 31 december 2011 betaald dient te zijn.
U gelieve uiteraard hiervoor te lezen 31 december 2012.

programmablad augustus 2012
(04-08-2012)
Bij de verzending per e-mail van het programmablad van augustus 2012 is mogelijk iets fout gegaan.
Indien u het blad niet heeft ontvangen, kunt u dit op de site inzien of downloaden.
Excuses voor het ongemak.

NIEUWE START SEIZOEN 2012 - 2013
(02-07-2012)
In het SZVV orgaan van juni stond vermeld dat het nieuwe seizoen start op dinsdag 4 september 2012. 
Dit moet zijn WOENSDAG 5 SEPTEMBER 2012.
secr SZVV

WIJZIGINGEN SPELREGELS ZAALVOETBAL
(16-09-2011)

HH. verenigingsbestuursders
Enkele spelregels zijn gewijzigd zie onderstaand schrijven aan onze scheidsrechters
svp Doorspelen naar de leden van uw vereniging.
Heeft u vragen, dan kunt u zich in verbinding stellen met Dhr van Brederode.
Secr. SZVV
jvdsHeren scheidsrechters,

Regel 1. Het begin en de hervatting van het spel.

Uit een aftrap kan niet rechtstreeks worden gescoord.

 Regel 2. Overtredingen en onbehoorlijk gedrag.

Nu mag de doelverdediger, nadat hij de bal heeft weggespeeld, alleen de bal opnieuw aanraken op de
eigen speelhelft als de bal is geraakt of gespeeld door een tegenstander.

 Extra voorbeelden:

1: Indien de keeper de bal in het spel brengt (doelworp, intrap/vrije schop op eigen helft) of terugbrengt in het spel

(omdat hij een mooie redding heeft gedaan) mag hij de bal pas weer ontvangen als deze is aangeraakt door een tegenstander.

Hij mag echter ook de bal van een medespeler terug ontvangen indien hij zelf op de helft van de tegenstander staat.
2: Een intrap of vrije schop genomen door een speler mag naar de keeper gespeeld worden.

Laatstgenoemde heeft immers de bal niet in het spel gebracht.
3: Ook een veroverde bal op de tegenstander mag naar de eigen keeper worden gespeeld!

4: Wel wordt de scheidsrechter geacht bij ieder balbezit van de keeper op eigen helft zichtbaar de 4 seconden regel te laten zien

Regel 3. De intrap.

Bij een intrap mag de bal op de zijlijn liggen maar ook tot maximaal 25 cm vanaf deze zijlijn buiten het
speelveld (dus niet 25 cm naar voren maar wel 25 cm naar achteren).

 

Regel 4. De doelworp.

De doelverdediger mag, nadat hij de bal door middel van een doelworp in het spel heeft gebracht, de
bal pas weer aanraken wanneer hij is gespeeld door een tegenstander.
Indien de doelverdediger de bal pas weer aanraakt op de helft van de tegenstander is het voldoende
dat een andere speler (mag ook medespeler zijn) de bal heeft aangeraakt.

Regel 5. De hoekschop.

Indien een hoekschop niet binnen 4-seconden wordt genomen, moet er hervat worden met een doelworp voor het andere team - dus niet meer met een indirecte vrije schop.

 Ik ga ervan uit dat alle scheidsrechters vanaf vrijdag 16 september rekening proberen te houden met bovengenoemde nieuwe spelregels.

 Mochten er nog vragen zijn over de nieuwe regels, dan hoor ik het graag.

 Groeten

Guus van BrederodeHoe kom ik aan een wedstrijdformulier
(25-07-2011)
Ga naar het menu aan de linker zijde
Klik op informatie.
en dan op wedstrijdformulieren.
Hier krijgt u uitleg hoe u aan een wedstrijdformulier kunt komen.


Er bereiken ons verontrustende berichten.
(04-04-2011)
 

Geachte Bestuur:

Er bereiken ons verontrustende berichten.
Bij enkele reserve teams, die bij ons  in de hoofdklasse spelen, blijken regelmatig speler(s) mee te doen die uitkomen in een hoger team.
Als deze spelers 15 wedstrijden in een hoger team hebben gespeeld, mogen zij niet in een lager team uitkomen.
Alle standaard teams die hoger spelen hebben reeds 20 of meer wedstrijden gespeeld.
Dat zou dus neerkomen op ongerechtig uitkomen van de desbetreffende speler(s).
Indien er teams zijn die deze speler(s) toch laten spelen in een lager team, lopen deze teams het risico tegen een boete op te lopen van 100 euro een 3-0 verlies en 3 winstpunten in mindering.

LET OP!
De spelerskaarten mogen (kunnen) worden gecontroleerd door de scheidsrechter/bestuursdienst/tijdwaarneming/coach van de tegenpartij en of een SZVV bestuurslid.
( geen spelerskaart is niet spelen)

M vr gr
Secr. SZVV
JvdSluysJeugdcompetities terug onder SZVV beheer
(13-03-2011)
De SZVV (Schager Zaalvoetbal Vereniging) gaat het nieuwe seizoen 2011-2012 weer zelf de jeugd zaalvoetbalcompetitie verzorgen.

De laatste jaren werd deze georganiseerd door de KNVB. Door een slechte samenwerking op organisatorisch gebied en een terugloop van teams, is er op de laatst gehouden algemene ledenvergadering van de SZVV besloten om de organisatie van de jeugdcompetitie weer zelf ter hand te nemen.

De jeugdcompetities zijn verdeeld in 4 groepen:

A-junioren geboortedatum 1 jan 1993 t/m 31 dec 1994
B-junioren geboortedatum 1 jan 1995 t/m 31 dec 1996
C-junioren geboortedatum 1 jan 1997 t/m 31 dec 1998
D-junioren geboortedatum 1 jan 1999 t/m 31 dec 2000
Eventuele meisjes-teams bij voldoende deelname of in gemengde teams

Wie kunnen zich inschrijven:
Een veld- of zaalvoetbalvereniging, op persoonlijke titel en ouders zoals nu ook gebeurt in de jeugdwintercompetitie van de SZVV.
Ook teams uit de regio Den Helder zijn van harte welkom om deel te nemen aan onze jeugdcompetitie.
De wedstrijden zullen worden vastgesteld op de maandag-, woensdag- en/of vrijdagavond met een aanvangstijd tussen 18:45 en 20:00 uur, in de sporthallen gehuurd door de SZVV en de HZVO.

Wat zijn de kosten:
Dit hangt af van het aantal wedstrijden dat gespeeld gaat worden. Als er uitgegaan wordt van 20 wedstrijden van 40 minuten per wedstrijd zal dit neerkomen op ongeveer €300,- inschrijfgeld per team. Voor de B-, C- en D-junioren wordt € 25,- competitiekosten per team in rekening gebracht. Voor de A-junioren is het inschrijfgeld hoger aangezien deze 50 minuten per wedstrijd spelen en wordt eveneens €25,- competitiekosten in rekening gebracht.

Teams kunnen zich opgeven bij:
SZVV. Competitieleidster T. Broertjes (email: competitie@szvv.nl)
HZVO, Competitieleider R. de Moel (email: competitieleider@hzvo.nl)

Indien u meer informatie wilt kunt u bellen naar 072-5154459

De SZVV haalt alle zaalvoetbalwedstrijd voor vanavond uit het programma.
(17-12-2010)
Wegens de slechte weersomstandigheden, op vrijdag 17 december 2010,
heeft het SZVV bestuur besloten alle SZVV wedstrijden te laten vervallen.

Over de KNVB wedstrijden hebben wij geen zeggenschap.
Gelieve kontakt op te nemen met de KNVB.

Competitieleider KNVB wijzigd ongevraagd wedstrijden in het SZVV programma.
(02-11-2010)

Voor de SZVV is dit onaanvaardbaar.

Zie voor meer informatie het SZVV orgaan van November.

In de collun rechts 3e regel klik op programmablad daar vindt u het november orgaan van de SZVV.Website SZVV
(13-08-2007)
Met ingang van dit seizoen is de website van de SZVV weer terug in het oude jasje.
De opzet is veranderd in vergelijking met het vorige seizoen.
Voor degene die de website van de SZVV al langer volgen zal de opmaak niet onbekend voorkomen.
Voor de nieuwe leden zal het weer even wennen worden.
Daarom een korte beschrijving van waar de belangrijkste informatie gevonden kan worden.
Onder Organisatie staat alle informatie van het bestuur, van de verenigingen en van de sporthallen.
Via informatie kunnen de laatste nieuwsberichten geraadpleegd worden (actueel)en ook het archief is hier beschikbaar.
Het programmablad is digitaal te raadplegen, via Programmablad.
De spelregels van de KNVB Futsal (zaalvoetbal) worden gevolgd. Onder het kopje Spelregels staan de belangrijkste spelregels kort beschreven, zodat het bij iedereen duidelijk is.
Het volgen van het bekertoernooi kan via de bekercompetitie.
De specifieke spelregels voor deze competitie staan hier vermeld. Het betreft met name de strafschoppen reglementen die gelden vanaf de knock-out ronde.
Onder competitie zullen de standen, uitslagen, het programma en de indeling zijn hier op te vragen.
De jeugdcompetitie wordt nog aangepast en zal medio september geactualiseerd worden.
De website zal gedurende het seizoen worden aangepast.
Wij zullen jullie hierover op de hoogte houden via de site en het programmablad.
Opmerkingen over de site kun je mailen aan info@szvv.nl

SZVV Programmablad
(13-08-2007)
In het programmablad welke elke 4 weken zal verschijnen staat behalve het programma ook belangrijke informatie.
Informatie over de competitie, over spelregels, over wat je mag verwachten van de zaaldienst.
Deze informatie is bedoeld voor alle leden en ook beschikbaar zijn via de website.
Voor vragen over het programmablad kun je terecht bij de secretaris, secretaris@szvv.nl